สปสช.เผยเยียวยาเบื้องต้นเคสเสียหายจากการรับบริการโควิด-19 แล้ว 11 ราย

สปสช.เผยเยียวยาเบื้องต้นเคสเสียหายจากการรับบริการโควิด-19 แล้ว 11 ราย

วันนี้ (26 เมษายน 2564) นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ผู้ให้บริการในระบบสาธารณสุข ทั้ง แพทย์ พยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นกลุ่มคนที่ทำงานอย่างหนักท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในระลอกที่ 3 ที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และในฐานะที่เป็นด่านหน้า ทำให้มีความเสี่ยงในการรับเชื้อในการปฏิบัติงานอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยโรค รักษาพยาบาล และควบคุมการแพร่กระจายโรค

“ทั้งนี้ ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ กองทุนบัตรทอง ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลผู้ให้บริการทั้งบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ รองรับการช่วยเหลือเบื้องต้นหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการให้บริการกรณีโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทองโดยเป็นไปตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2559” นพ.จเด็จ กล่าวและว่า ในปี 2563 มีบุคลากรทางการแพทย์รับเงินช่วยเหลือจากกรณีโควิด-19 แล้ว 1 ราย และในปี 2564 มีผู้ให้บริการรวมถึง อสม.ที่ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือ จำนวน 11 ราย ได้รับการช่วยเหลือแล้ว 3 ราย ในจำนวนนี้ 1 ราย เป็น อสม.ที่เสียชีวิตเมื่อปี 2563 แต่ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือในปีนี้ ส่วนที่เหลือขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งจะมีการดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป

เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในส่วนอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข กำหนดใน 3 กรณี ดังนี้ 1.กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต จ่ายช่วยเหลือได้ตั้งแต่ 240,000-400,000 บาท
2.กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือตั้งแต่ 100,000-240,000 บาท 3.กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 100,000 บาท

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon