พก.ตั้งทีมเฉพาะกิจ ‘เรามีเรา’ ช่วยคนพิการป่วย-เสี่ยงโควิด-19

พก. ตั้งทีมเฉพาะกิจ ‘เรามีเรา’ ช่วยคนพิการป … อ่านเพิ่มเติม พก.ตั้งทีมเฉพาะกิจ ‘เรามีเรา’ ช่วยคนพิการป่วย-เสี่ยงโควิด-19