พม. จัดทีม ‘เรามีเรา’ ช่วยกลุ่มเปราะบางขาดการดูแล-ช่วยลงทะเบียนฉีดวัคซีน โควิด-19

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พม. จัดทีม ‘เรามีเรา’ ช่วยกลุ่มเปราะบางขาดการดูแล-ช่วยลงทะเบียนฉีดวัคซีน โควิด-19

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อน โครงการให้บริการเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่เดือดร้อน ขาดผู้ดูแล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ว่า สถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบต่อประชาชน อย่างหลายคนติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่มีรถพยาบาลมารับ ขณะที่หลายคนติดเชื้อแล้วเข้าทำการรักษา ทำให้ขาดการดูแลหรือต้องดูแลคนในครอบครัวไป พม.มีภารกิจดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน จึงมีโครงการโครงการให้บริการเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่เดือดร้อน ขาดผู้ดูแลฯ

ปลัด พม. กล่าวอีกว่า โดยโครงการจะดำเนินความช่วยเหลือ ดังนี้ ในส่วนผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่ยังติดอยู่บ้าน เราจะประสานส่งต่อเพื่อเข้ารับรักษาพยาบาลให้ เช่น ผู้ป่วยเด็กอายุ ต่ำกว่า 15 ปีและผู้ป่วยพิการที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ พม.ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดพื้นที่รองรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้ หรือหากผู้ป่วยติดต่อประสานเข้ารักษาพยาบาลไว้แล้ว แต่มีปัญหาว่าไม่มีรถมารับ เราก็จะจัดรถไปรับเพื่อส่งไปรักษาพยาบาลให้

นอกจากนี้ ยังดูแลคนในครอบครัวที่ถูกทอดทิ้ง หากยังสามารถหุงหาอาหารได้ ก็จะส่งถุงยังชีพและอาหารกล่องไปให้ เบื้องต้นให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) สำรวจอยู่ว่ามีกี่ครอบครัว หรือบางคนอาจบอกว่าไม่สามารถอยู่ในชุมชนได้ พม.ก็ได้จัดเตรียมสถานที่รองรับที่แยกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มเด็กชาย กลุ่มเด็กหญิง กลุ่มผู้สุงอายุ ผู้พิการ ที่มีบริการอาหาร 3 มื้อฟรี พร้อมกิจกรรมผ่อนคลายความเครียด เราก็พร้อมรับมาดูแลได้เลย

อย่างไรก็ดี ดิฉันยังได้ให้ อพม.พร้อมเจ้าหน้าที่ พม.ทั่วประเทศ ช่วยกลุ่มเปราะบางลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนล็อตที่ 2 ด้วย ซึ่งจะฉีดให้กับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค และหากประชาชนที่มีคุณสมบัติยังลงทะเบียนไม่ได้ สามารถโทรมาขอความช่วยเหลือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วนโทร.1300 เราจะประสานกับกระทรวงสาธารณสุข ช่วยเหลือให้

 

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon