ปลัด พม.ชี้ปลายปีรู้แน่ วิธีไหนแก้จนคนไทยเวิร์กสุด

นางพัชรี อาระยะกุล

ปลัด พม.ชี้ปลายปีรู้แน่ วิธีไหนแก้จนคนไทยเวิร์กสุด

 

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมโครงการบรูณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ณ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ ว่า ตามที่ พม.ได้เอ็มโอยูกับ 12 กระทรวง 1 หน่วยงานไปเมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อดำเนินโครงการบรูณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน นั้น ระหว่างนี้ พม.พยายามสร้างตัวอย่างการทำงาน ผ่านโครงการย่อย อาทิ

โครงการดืองันฮาตี ซึ่งดำเนินใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้คือ สงขลา, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส และสตูล ที่ได้คัดกรองครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยเน้นการช่วยเหลือเร่งด่วนไปยังครัวเรือน ที่มีกลุ่มเปราะบางภาวะพึ่งพิงจำนวนมาก เช่น เด็ก ผู้สุงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ครอบครับเลี้ยงเดี่ยว ทั้งนี้ จะใช้สมุดพกครอบครัวลงตามบ้าน เก็บข้อมูลใน 5 มิติคือ 1.เข้าถึงสวัสดิการของรัฐที่มีถึง 44 สวัสดิการหรือไม่ 2.ลักษณะที่อยู่อาศัยเหมาะสมหรือไม่ 3.เข้าถึงการรักษาพยาบาลและสาธารณสุขหรือไม่ 4.เข้าถึงการศึกษาหรือไม่ และ5.มีอาชีพและรายได้หรือไม่

ปลัด พม. กล่าวอีกว่า จากนั้น จะมาวิเคราะห์เพื่อหาระดับความยากจน และระดับภาวะพึ่งพิง ก่อนให้การช่วยเหลือซึ่งจะเชื่อมกับ 12 กระทรวง 1 หน่วยงานต่อไป ทั้งนี้ นอกจาก 5 จังหวัดภาคใต้ข้างต้น ยังดำเนินในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศผ่านโครงการตำบลต้นแบบ ซึ่งใน 1 จังหวัด จะเลือก 1 ตำบล มาประเมิน 5 มิติก่อนให้การช่วยเหลือเช่นกัน ขณะที่ในกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่มีชุมชนแออัดจำนวนมาก และไม่ได้จดทะเบียนชุมชนกับ กทม. เราได้ดำเนินโครงการ 1 กรม 1 พื้นที่พัฒนา ด้วยการให้ 5 กรมในสังกัด พม.เลือกพื้นที่ 1 ชุมชนในกรุงเทพฯ ทำใน 5 มิติเช่นกัน กระทั่งปลัด พม.เอง ดิฉันได้รับ 1 ครอบครัวมาดูแล เก็บข้อมูล 5 มิติก่อนให้การช่วยเหลือเช่นกัน

นอกจากนี้ พม.ยังร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำร่องใช้งานวิจัยแก้ปัญหาความยากจน 10 จังหวัด เหล่านี้ได้ดำเนินการแล้ว จะมีการเปรียบเทียบและประเมินผลทั้งหมดในช่วงปลายปีนี้ เพื่อจะได้วิธีการที่เหมาะสมกับประเทศไทยที่สุด ปีนี้จึงถือเป้นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของงานพัฒนาสังคมครั้งใหญ่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon