คลายล็อกโรงเรียนทั่ว ปท.จัดสอบ-จับสลาก แบบเข้มมาตรการโควิด

คลายล็อกโรงเรียนทั่ว ปท.จัดสอบ-จับสลาก แบบเข้มมาตรการโควิด

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) กล่าวว่า ในที่ประชุม ศปก.ศบค. ปรึกษากันว่าช่วงนี้จะมีการสอบเข้าโรงเรียน จึงอนุมัติข้อเสนอจากท่านรองเลขาฯสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอยกเว้นการใช้อาคารในโรงเรียนจากเดิมที่ห้ามใช้ เพิ่มเติมใน 3 ประเด็น คือ 1.ขออนุญาตใช้อาคารในสถานศึกษาในการจับสลากของนักเรียน ป.1 และการสอบเข้าของ ม.1 และ ม.4 โดยดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงการยื่นความจำนงกรณีเด็กไม่มีที่เรียน 2.ขออนุญาตจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนมากกว่า 20 คน ในสถานศึกษา 3.ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ ศบค. และจังหวัดในพื้นที่กำหนด

นอกจากนี้ ให้หน่วยงานที่เทียบเคียงกัน เช่น สำนักการศึกษาของ กทม. ใช้รูปแบบเดียวกันได้ แต่ต้องขออนุญาตขึ้นมา เช่นเดียวกับกระทรวงอื่นๆ ที่มีหน่วยงานการศึกษาขอให้ทำเรื่องขึ้นมาเช่นกัน ส่วนมาตรการการจัดห้องจับสลากและห้องสอบคัดเลือก ให้ดำเนินการดังนี้ 1.กรณีใช้ห้องเรียนปกติ (ขนาด 8×8 เมตร) จัดไม่เกินห้องละ 20 คน เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร และไม่ควรจัดให้สอบในห้องปรับอากาศ หรือห้องที่มีสภาพอากาศปิด 2.กรณีใช้ห้องเรียนขนาดอื่น หรืออาคารอเนกประสงค์ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร ไม่ควรจัดให้สอบในห้องปรับอากาศ หรือห้องที่มีสภาพอากาศปิด 3.จัดเตรียมห้องสอบสำรอง กรณีผู้เข้าสอบอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส ไม่จัดสอบในห้องปรับอากาศหรือสภาพอากาศปิด เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร และ 4.ทำความสะอาดพื้นที่ที่นักเรียนใช้ร่วมกัน ด้วยน้ำยาหรือแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้

มาตรการวันจับสลาก ต้องใส่หน้ากากทุกคน คัดกรองวัดอุณหภูมิผู้เข้าจับสลาก ผู้ควบคุมการจับสลาก ผู้เข้ามาในสถานที่จับสลาก จัดจุดล้างมือ ให้ผู้ปกครองจับสลาก โดยไม่ต้องนำนักเรียนมา เพื่อลดความหนาแน่น ลดการรวมกลุ่ม เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร โรงเรียนต้องแจ้งให้ทราบว่าไม่มีการจำหน่ายอาหารในวันจับสลาก จัดสถานที่สำหรับผู้เข้าจับสลากชุดละ 20 คน นั่งเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร เพื่อรอเรียกเข้าจับสลาก ให้เรียกจับสลากเป็นช่วงเวลา ช่วงละ 30 นาที จับสลากเสร็จแล้วกลับทันที จัดเตรียมถุงมือยางให้ผู้จับสลาก แอลกอฮอล์ล้างมือ ประสาน รพ.และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อดูแลส่งต่อ และจัดห้องพยาบาล

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image