สวนดุสิตโพลเผย คนไทยเชื่อมั่นวัคซีน ‘ไฟเซอร์’ มากสุด ส่วน ‘ซิโนแวค’ ไม่ติดโผ

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

สวนดุสิตโพลเผย คนไทยเชื่อมั่นวัคซีน “ไฟเซอร์” มากสุด ส่วน “ซิโนแวค” ไม่ติดโผ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม สวนดุสิตโพล ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ทำการ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “การฉีดวัคซีนโควิด-19” พบว่า ประชาชนค่่อนข้างมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 และได้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนให้ตนเองหรือคนในครอบครัวแล้ว ซึ่งแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือมากที่สุด คือ กระทรวงสาธารณสุข อสม. และหน่วยงานราชการ โดยเชื่อมั่นวัคซีนของบริษัท ไฟเซอร์ มากที่สุด รองลงมาคือ โมเดอร์นา ทั้งนี้ยังกังวลเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีน จึงอยากให้กลุ่มแพทย์ออกมาชี้แจง และตัดสินใจว่าจะไปฉีดวัคซีน

โดยสรุปผลได้ดังนี้

1.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 มากน้อยเพียงใด

พอจะรู้บ้าง 57.41%

รู้และเข้าใจเป็นอย่างดี 29.32%

ไม่ค่อยรู้ 9.54%

ไม่รู้เลย 3.73%

2.ประชาชนได้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ตนเองหรือให้คนในครอบครัวหรือไม่

ลงทะเบียนแล้ว 56.49%

ยังไม่ได้ลงทะเบียน 32.39%

ยังไม่แน่ใจว่าจะลงทะเบียนหรือไม่ 11.12%

3.ประชาชนเชื่อถือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 จากแหล่งใดมากที่สุด

อันดับ 1 กระทรวงสาธารณสุข/อสม./หน่วยงานราชการ 31.02%

อันดับ 2 การวิเคราะห์ข่าว/บทความ จากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และออนไลน์ต่าง ๆ 17.36%

อันดับ 3 องค์การอนามัยโลก (WHO) /วารสารทางการแพทย์ระดับโลก 16.63%

4.ประชาชนเชื่อมั่นวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทใดมากที่สุด
อันดับ 1 ไฟเซอร์ (Pfizer) 75.11%
อันดับ 2 โมเดอร์นา (Moderna) 72.14%
อันดับ 3 จอนห์สัน แอนด์ จอนห์สัน (Johnson & Johnson) 68.52%
อันดับ 4 แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) 65.89%
อันดับ 5 สปุตนิก วี (Sputnik V) 61.89%

5.ประชาชนคิดอย่างไรเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย

อันดับ 1 ยังกังวลเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนที่จะใช้ฉีดในประเทศไทย 59.64%
อันดับ 2 การฉีดวัคซีนจะช่วยสร้างภูมิต้านทาน/ลดความรุนแรงของโรคได้ 57.24%
อันดับ 3 อยากให้เร่งกระบวนการฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้น 48.46%

6.สิ่งใดที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อการฉีดวัคซีนโควิด-19
อันดับ 1 กลุ่มแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับวัคซีน 67.74%
อันดับ 2 นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลดี ผลข้างเคียงและข้อควรระวังในการฉีดวัคซีน 52.13%
อันดับ 3 วัคซีนที่จะฉีดมีประสิทธิภาพสูง น่าเชื่อถือ มีรายงานรับรอง 51.86%

7.โดยสรุปแล้วประชาชนจะฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ภาครัฐจัดหาให้หรือไม่
ฉีด 64.39%
ไม่แน่ใจ 22.30%
ไม่ฉีด 13.31%

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุว่า ประชาชนให้ความสนใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 มากขึ้น เพราะยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูง รวมถึงผู้เสียชีวิต ก็มากกว่าการระบาดในรอบก่อนๆ จะเห็นได้ว่าประชาชนติดตามข่าวและเชื่อถือข้อมูลจากบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ อสม. และภาครัฐด้วย ดังนั้นรัฐบาลจึงควรเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลข้างเคียงซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนยังกังวลมากเป็นอันดับหนึ่ง และเร่งกระบวนการฉีดวัคซีนให้ได้จำนวนต่อวันมากขึ้น เพื่อให้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศนั้นผ่อนคลายโดยเร็ว

อาจารย์ธีระชล สาตสิน อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุว่าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่เป็นประเด็นสำคัญในขณะนี้ สะท้อนได้จากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่พอจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 อาจเป็นเพราะการเข้าถึงสื่อข้อมูลออนไลน์ ผ่านทางโทรทัศน์ หรือในต่างจังหวัดเป็นเสียงตามสาย อสม. ฯลฯ รวมถึงการเข้าถึงงานวิจัย บทความวิชาการ จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์

โดยจากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 19 พ.ค.2564 ประชาชนทั่วโลกได้รับการวัคซีนโควิด-19 แล้ว จำนวน 1,515 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/การปกครอง และยังพบว่าวัคซีนโควิด-19 มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ร้อยละ 90 และลดความรุนแรงของการเกิดโรค ทั้งนี้ผู้ที่รับการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรปฏิบัติตัวก่อน ขณะ และหลังการฉีดวัคซีนอย่างเคร่งครัด ตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์และเฝ้าระวังอาการข้างเคียงที่สามารถเกิดขึ้นได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon