ผส.เร่งดูแล “ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง” ช่วยลงทะเบียนวัคซีนโควิด-19

ผู้สูงอายุ

ผส.เร่งดูแล “ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง” ช่วยลงทะเบียนวัคซีนโควิด-19

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามที่สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 แพร่ระบาด สร้างผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง อาจตกหล่นการช่วยเหลือดูแล ผส.จึงจัดบริการเชิงรุก “โทรหา เพราะห่วงใย…คนไทยไม่ทิ้งกัน” ภายใต้โครงการทีมเรามีเรา เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการของกระทรวง พม. โดยบริการดังกล่าวจะเป็นลักษณะการโทรติดต่อสอบถามผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางที่ ผส.เคยให้การดูแล เช่น เคยมาขอเงินสงเคราะห์ ฯลฯ รวมถึงเคสผู้สุงอายุเดือดร้อนโควิด-19 ที่ส่งมาจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร 1300 และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

เบื้องต้นมีกลุ่มเป้าหมายแล้ว จำนวน 1,076 ราย ในการโทรศัพท์สอบถามสภาพความเป็นอยู่ ความเดือดร้อน สร้างกำลังใจ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และสอบถามถึงการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อต 2 ที่เปิดให้ผู้สูงอายุลงทะเบียน ว่าเรียบร้อยหรือยังติดอุปสรรคอย่างไร เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

อธิบดี ผส.กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากเอไอเอส จัดส่งซิมการ์ดที่สามารถโทรและใช้งานอินเตอร์เน็ตฟรี ระยะเวลา 2 เดือน จำนวน 15 ซิม ให้เจ้าหน้าที่ ผส.นำมาจัดบริการแล้ว โดย ผส.ตั้งเป้าหมายดำเนินการภายใน 2 เดือน เริ่มที่เดือนแรกโทรสอบถามกลุ่มเป้าหมายให้ครบ

ก่อนติดตามประเมินผลหลังการช่วยเหลือในเดือนต่อมา อย่างไรก็ตาม ผส.พร้อมดูแลกลุ่มผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัว ฉะนั้นหากประสบความเดือดร้อน หรือมีความเป็นด้านสุขภาพ ต้องการรถไปรับเพื่อรักษาพยาบาล สามารถโทรสายด่วน 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon