พม.เตรียมเยียวยากลุ่มเปราะบางเริ่มพื้นที่ กทม.

พม.เตรียมเยียวยากลุ่มเปราะบางเริ่มพื้นที่ กทม.

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า ตามที่ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ พม.ต้องให้การช่วยเหลือดูแลนั้น หลังจากนี้ พม.จะมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยา โดยเฉพาะเรื่องความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้ กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง เริ่มต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะชุมชนที่ลำบากๆ ก่อน เช่น ชุมชนคลองเตย ชุมชนรอบกระทรวง พม. ขณะที่ผลสำรวจ 50 เขตในพื้นที่กรุงเทพฯ พบครัวเรือนเปราะบางได้รับความเดือดร้อนแล้ว 5,311 ครัวเรือน

ปลัดพม. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ พบว่าขณะนี้โควิด-19 เริ่มแพร่ระบาดในหลายชุมชนเมืองในกรุงเทพฯ ทำให้ประชาชนในชุมชนไม่กล้าออกจากบ้าน มีความวิตกกังวลและเครียด ดิฉันจึงให้นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม และนักจิตวิทยา ได้โทรศัพท์ไปสอบถาม พูดคุย และแนะนำการดูแลตัวเอง เพื่อให้ประชาชนผ่อนคลายความวิตกกังวล ก่อนให้ความช่วยเหลือต่อไป

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon