กทม.รุกฉีดวัคซีนโควิดผู้สูงอายุ ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายใน ก.ค.นี้

กทม.รุกฉีดวัคซีนโควิดผู้สูงอายุ ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายใน ก.ค.นี้

วันนี้ (31 พ.ค.64) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2564 มีคณะอนุกรรมการทั้งหน่วยงานในสังกัด กทม.และหน่วยงานต่างสังกัด อาทิ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โรงพยาบาลสังกัดกองทัพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้อง ที่ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) ว่า จากที่พบการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานดูแลผู้สูงอายุบางแห่ง ซึ่งนับเป็นอันตรายค่อนข้างสูง เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงสูงและหากมีการติดเชื้อโควิด-19 จะง่ายต่อการเป็นอันตรายถึงชีวิต ที่ประชุมจึงเห็นชอบแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุของ กทม. ตามที่สำนักอนามัยเสนอภายในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564

พล.ต.ท.โสภณกล่าวว่า สำหรับแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ แบ่งเป็น

กลุ่มที่ 1 ผู้สูงอายุและผู้ดูแลในสถานสงเคราะห์ (บ้านพัก) คนชรา ทั้งในสังกัด กทม.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) บ้านพักของเอกชน มูลนิธิ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) สธ.ให้สถานดูแลผู้สูงอายุประสานโรงพยาบาลที่จะไปให้บริการฉีดวัคซีน โดยแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการรับการฉีดวัคซีน โดยสำนักอนามัย จะจัดสรรวัคซีนให้ตามจำนวนที่ได้รับแจ้ง

กลุ่มที่ 2 สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน ผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม แต่ละสำนักงานเขต ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข สำรวจรวบรวมรายชื่อ เพื่อนัดหมายการฉีดวัคซีน โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ และพยาบาลเยี่ยมบ้านเพื่อฉีดวัคซีนเชิงรุกที่บ้าน

กลุ่มที่ 3 ส่วนผู้สูงอายุในชุมชนที่มีสุขภาพแข็งแรง และประสงค์จะรับการฉัดวัคซีนในโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลที่สะดวก ให้ประสานแจ้งความประสงค์รับวัคซีนในโรงพยาบาลดังกล่าว โดยโรงพยาบาลจะรวบรวมรายชื่อเพื่อขอรับจัดสรรวัคซีนมายังสำนักอนามัย และกำหนดนัดหมายการฉีดวัคซีน ณ ลงทะเบียนที่โรงพยาบาลที่แจ้งความประสงค์

“ในส่วนของการขอรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นกลุ่ม หรือในลักษณะหน่วยงาน หรือองค์กร ปัจจุบันการปฏิบัติยังมีความซ้ำซ้อนกันหลายหน่วยงาน ที่ประชุมจึงให้สำนักอนามัยในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนฯ หารือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อไป” รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon