ร.ร.กทม. 437 แห่ง เปิดเทอมใหญ่วันแรก จัดสอนออนไลน์

ร.ร.กทม. 437 แห่ง เปิดเทอมใหญ่วันแรก จัดสอนออนไลน์

วันนี้ (14 มิถุนายน) นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นำคณะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/64 เป็นวันแรก โดยมีนายโกสิน เทศวงษ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าฯกทม. นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา สำนักงานเขตในพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนกิ่งเพชร เขตราชเทวี และโรงเรียนสวนลุมพินี เขตปทุมวัน

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานครจึงได้ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 1 มิ.ย.64 ไปเป็นวันที่ 14 มิ.ย.64 โดยกำหนดและวางนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการศึกษา พร้อมกับกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการดูแลนักเรียนเพื่อความปลอดภัย 3 ด้าน ดังนี้

1.ด้านการรับมือสภาวะวิกฤต ให้ทุกโรงเรียนเตรียมแผนรับมือและจัดการสภาวะวิกฤต โดยถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมา

2.ด้านการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตร โดยสอนชดเชยที่โรงเรียน สำหรับกรณีที่ยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ตามปกติจะนำรูปแบบ “5 ON” มาใช้ผสมผสานกัน คือ Online On-Air On Hand On-Site และ On School Line และ

3.ด้านความปลอดภัยในโรงเรียน กำชับโรงเรียนทั้ง 437 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยสูงสุด

อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site ปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังไม่มีการนำมาใช้ เนื่องจากกรุงเทพฯอยู่ในพื้นที่การระบาดโรคโควิด-19 ระดับสีแดงเข้ม ซึ่ง ศบค.และ กทม.ยังไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ในโรงเรียนสำหรับจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือทำกิจกรรมรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก

นายเกรียงยศกล่าวว่า กทม. โดยสำนักการศึกษา ได้เตรียมความพร้อมของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งวันนี้เป็นการเปิดภาคเรียนที่ 1/64 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 โรงเรียน เป็นวันแรก โดยเป็นการเรียนการสอนแบบ “5 ON” คือ Online On-Air On Hand On-Site และ On School Line อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ จึงไม่อนุญาตให้นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนตามปกติ กรุงเทพมหานครจึงได้จัดการเรียนการสอนแบบ Online On-Air On Hand และส่วน On School Line ซึ่งเป็นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่กรุงเทพมหานครได้คิดค้นขึ้น เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่จะนิยมใช้โปรแกรม Line ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน อีกทั้งมีกลุ่มไลน์กับครูในโรงเรียนอยู่แล้ว ซึ่งทำให้สะดวกต่อการใช้งาน นำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในส่วนของกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่มีอุปกรณ์สื่อสาร จะใช้การเรียนการสอนแบบ On Hand โดยให้ผู้ปกครองมารับแบบฝึกหัดกลับไปให้นักเรียนทำที่บ้าน โดยทางโรงเรียนจะมีการประเมินทุกอาทิตย์ ทั้งครูผู้สอนและนักเรียน เพื่อจะได้ทราบว่าการเรียนการสอนมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนแบบ Online เป็นเรื่องที่ยาก ที่จะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ ครูจึงต้องคิดค้นหาวิธีหรือรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆ ที่น่าสนใจมานำเสนอ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon