สปสช.ออกแนวทางผู้ป่วยโควิด-รพ.เบิกจ่ายค่าโฮม ไอโซเลชั่น

สปสช.ออกแนวทางผู้ป่วยโควิด-รพ.เบิกจ่ายค่าโฮม ไอโซเลชั่น

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายกรณีการดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่บ้าน หรือโฮม ไอโซเลชั่น (Home isolation) ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวแทนจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ ทั้ง รพ.รัฐและเอกชนเข้าร่วม

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบัน โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก ทำให้บริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อการดูแล เพื่อให้ผู้ป่วยสีแดงอาการรุนแรงเข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาล จำเป็นต้องมีมาตรการรองรับ

นพ.สมศักดิ์กล่าวว่า ที่ผ่านมา สธ.ได้วางแนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่บ้าน ที่มีการวางระบบติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้จะเริ่มนำร่องเฉพาะที่โรงพยาบาลภายใต้สังกัดกรมการแพทย์ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวก่อนในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ประสานผ่านสายด่วน 1668 และยังไม่มีโรงพยาบาลรองรับ และได้รับความยินยอมในการรับบริการจากผู้ป่วย ส่วนในจังหวัดอื่นๆ ให้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และดุลพินิจของผู้ตรวจราชการเขต และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เนื่องจากบางจังหวัดที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่มาก โรงพยาบาลยังสามารถรับผู้ป่วยเข้ารักษาได้

ด้าน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ตามที่ สธ.จัดระบบดูแลผู้ป่วยโควิดที่บ้าน สปสช. พร้อมสนับสนุนการจัดบริการของโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยได้จัดทำ “แนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนามสำหรับคนในชุมชน (Community Isolation)” ใช้อัตราการจ่ายประเภทบริการผู้ป่วยในตามค่าดีอาร์จี (DRG) และจ่ายเพิ่มเติม

“การดูแลจะครอบคลุมบริการ ดังนี้ 1.การตรวจ RT-PCR จ่ายตามจริงไม่เกิน 1,600บาท/ครั้ง และค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับบริการตรวจห้องปฏิบัติการฯ อัตรา 600บาท/ครั้ง และค่าเก็บตัวอย่างส่งตรวจอัตรา 100 บาท/ครั้ง 2.ค่าบริการผู้ป่วยเหมาจ่าย 1,000 บาท/วัน ไม่เกิน 14 วัน 3.ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย ได้แก่ ปรอทวัดไข้ดิจิทัล เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด (Oxygen Sat) ไม่เกิน 1,100 บาท/ราย และค่าอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ ค่าชุด PPE และค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไม่เกินวันละ 740 บาท/ราย 4.ค่ายารักษาโควิด-19 จ่ายตามจริงไม่เกิน 7,200 บาท/ราย และ 5.ค่ารถส่งต่อ จ่ายตามจริงตามระยะทางและค่าทำความสะอาด 3,700 บาท/ครั้ง” เลขาธิการ สปสช.กล่าว

นอกจากนี้ นพ.จเด็จกล่าวว่า ยังมีค่าบริการถ่ายภาพรังสีทรวงอก (chest X-ray) 100 บาท/ครั้ง เพื่อคัดแยกความรุนแรงโรคและภาวะปอดอักเสบก่อนเข้าสู่ระบบดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่บ้าน และโรงพยาบาลสนามสำหรับคนในชุมชน

“หลักเกณฑ์นี้ครอบคลุมเฉพาะสิทธิบัตรทอง ซึ่งวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา และเพื่อให้ครอบคลุมดูแลประชากรกลุ่มอื่นๆ ด้วย ทั้งผู้ประกันตน คนต่างด้าว เป็นต้น เบื้องต้นยังเป็นการให้บริการเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ โดยในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนอยู่ระหว่างประสานกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เพื่อจัดระบบ นอกจากนี้สปสช.ได้หารือทั้งสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สธ. ต่างเห็นชอบในหลักการและรับกลับไป ซึ่งคงใช้เวลาไม่นาน” นพ.จเด็จกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้มติที่ประชุมบีโอไอ เคาะเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านวิจัย-พัฒนา แก่กิจการทุกประเภท
บทความถัดไปรองโฆษก ตร.เตือนระวังอ้างตัวเป็นแพทย์หลอกขายวัคซีนทางเลือก