09.00 INDEX ป้อมค่าย ถูกตีแตก จากภายใน กรณีเอกสาร สาธารณสุข หลุด

09.00 INDEX ป้อมค่าย ถูกตีแตก จากภายใน กรณีเอกสาร สาธารณสุข หลุด

เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการตามพรบ.ควบคุมโรค อันหลุดจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มากด้วยความละเอียดอ่อนยิ่งในทางความรู้สึก

ไม่เพียงแต่ต่อความรู้สึกของบุคลากรทางด้านการแพทย์อันถือ ว่าเป็น “ด่านหน้า” ในการต่อกรกับการแพร่ระบาดของโควิดเท่านั้น

หากที่สำคัญอย่างที่สุดก็คือการพังทลายของชั้น “ความลับ”

ความล่อแหลมอย่างที่สุดก็คือ การหลุดออกม ของ “เอกสาร” ปรากฏขึ้นในท่ามกลางการเคลื่อนไหวในแวดวงทางการแพทย์อย่าง ที่เรียกว่า “แพทย์ด่านหน้า” ปฏิเสธวัคซีนบางยี่ห้อ

และเรียกร้องวัคซีนบางยี่ห้อซึ่งถูกจัดระบบให้อยู่ในกลุ่มวัคซีน “ทางเลือก” นั่นก็ได้แก่ไฟเซอรหรือโมเดิร์นนา เพื่อสร้างความมั่นใจให้ “แพทย์ด่านหน้า” มากกว่าที่เป็นอยู่

น่าเศร้าที่เมื่อได้ “ไฟเซอร์” มา 1.5 ล้านโดสกลับทำท่าจะไม่ฉีด

เหตุผลของคณะกรรมการบางคนอ้างในที่ประชุมเด่นชัดว่ามิได้ เป็นเหตุผลในทางการแพทย์ หากเป็นเหตุผลในทางการเมือง

เนื่องแต่การพิทักษ์แนวทาง “แทงม้าตัวเดียว” แน่วแน่ มั่นคง

คำถามมิได้อยู่ที่ว่าเอกสารอันละเอียดอ่อนเช่นนี้ “หลุด” ออกมาจากกรมควบคุมโรค “หลุด” ออกมาจากภายในกระทรวงสาธารณสุขอันมากด้วยชั้นแห่งความลับได้อย่างไร

นี่เป็นเรื่องที่อธิบดีกรมควบคุมโรคจักต้องชี้แจง นี่เป็นเรื่องที่รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจักต้องให้ความสนใจ

เนื่องจากเมื่อนำเอาเหตุผลของคณะกรรมการ “บางส่วน” ไปประกอบกับทิศทางและแนวทางที่มีการจัดหาวัคซีนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันก็อาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

เป็นความคลาดเคลื่อนไม่ว่าจะต่อกรมควบคุมโรค ไม่ว่าจะต่อ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ไม่ว่าจะต่อรัฐมนตรีผู้กำกับ “นโยบาย”

ในที่สุดก็กระแทกและกระทบต่อมาตรการ “แทงม้าตัวเดียว”

ไม่ว่าจะมองกรณีเอกสาร “หลุด” จากมุมใดล้วนแต่นำไปสู่ลักษณา การที่ไม่ต่างไปจากสภาพการณ์อันเคยเกิดขึ้นในห้วงแห่งการทำสง ครามกรุงทรอยเมื่อปรากฏ “ม้าไม้” ขึ้นเบื้องหน้า

และมีคนนำเอา “ม้าไม้” นั้นไปวางเอาไว้ “กลาง” กรุงทรอย

ม้าไม้ทำให้กรุงทรอยถูกตีแตกฉันใด การปรากฏขึ้นของเอกสาร อัน “หลุด” จากภายในกระทรวงสาธารณสุขก็ฉันนั้น

ทุกอย่างเป็นไปตามหลัก  “ป้อมค่าย” ถูกตีแตกจาก “ภายใน”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon