โฆษกแรงงานชี้แจงข่าว เคลียร์ชัดจ่ายเยียวยา 50 เปอร์เซ็นต์ ตรงตามฐานข้อมูลในระบบประกันสังคม

โฆษกแรงงานเคลียร์ชัด จ่ายเยียวยา 50% ตรงตามฐานข้อมูลในระบบประกันสังคม

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อมวลชนแขนงหนึ่ง นำเสนอข่าวว่า แห่ถล่มเละ “สำนักงานประกันสังคม” เยียวยาไม่ทั่วถึง ให้แค่ ม.33 ขณะที่ ม.39 กับคนต่างจังหวัด ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยจากการตรวจสอบในเพจเฟซบุ๊ก “สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน” พบว่า มีผู้เข้ามาสอบถามและทวงถามถึงมาตรการที่ไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกันตนอย่างทั่วถึง รวมทั้งพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ควบคุมสีแดง ซึ่งได้รับผลกระทบเช่นกัน

นางเธียรรัตน์ได้กล่าวชี้แจงเพื่อให้ความชัดเจนในเรื่องนี้ว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 ให้แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจำนวน 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง กรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 6 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร เนื่องจากคนในระบบประกันสังคมได้ส่งเงินสมทบซึ่งเป็นไปตามระเบียบการส่งเงินสมทบที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

นางเธียรรัตน์กล่าวว่า ส่วนกรณีที่รัฐบาลจ่ายเยียวยาเพิ่มเติมให้ลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมรายละ 2,000 บาทนั้น เพราะว่าลูกจ้างต้องหยุดงานตามคำสั่ง ศบค. และลูกจ้างเหล่านี้มีฐานข้อมูลในระบบประกันสังคมอยู่แล้ว

“ดังนั้น การที่ผู้ประกอบการและลูกจ้างต้องการได้รับการเยียวยาในส่วนนี้ ลูกจ้างเองจะต้องแจ้งให้นายจ้างนำเข้าสู่ระบบประกันสังคม เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการช่วยเหลือและได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ที่พึงจะได้รับจากภาครัฐต่อไป” นางเธียรรัตน์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon