กทม.ห่วงผู้สูงวัยเสี่ยงโควิด ชวนเร่งฉีดวัคซีนผ่าน ‘ไทยร่วมใจ’

กทม.ห่วงผู้สูงวัยเสี่ยงโควิด ชวนเร่งฉีดวัคซีนผ่าน ‘ไทยร่วมใจ’

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก สำนักอนามัย กทม.รายงานสถิติผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-16 ก.ค.64 จำนวน 1,422 ราย เป็นชาย 55% หญิง 45% โดยพบว่ากลุ่มที่เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กลุ่มอายุ 61-70 ปี จำนวน 356 ราย รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 71-80 ปี เสียชีวิต 305 ราย กลุ่มอายุ 51-60 ปี เสียชีวิต 287 ราย และกลุ่มอายุ 41-50 ปี เสียชีวิต 118 ราย

กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้โดยง่าย และมีโอกาสสูงที่อาการจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเมื่อเกิดการติดเชื้อ

ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้สูงอายุ จำนวน 1,669,072 คน ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 1 แล้ว จำนวน 583,263 คน คิดเป็นร้อยละ 34.33 และเข็มที่ 2 จำนวน 38,062 คน หรือร้อยละ 2.24 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค.64 เวลา 22.00 น) กรุงเทพมหานครจึงตั้งเป้าหมายให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้รับบริการฉีดโดยเร็วและครบถ้วน

Advertisement

จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนไว้กับ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพ ปลอดภัย” ที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และสามารถเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนที่ “หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย” ทั้ง 25 จุด

สำหรับผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ที่ เว็บไซต์ ไทยร่วมใจ และร้านสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ โดยจะเริ่มฉีดตั้งแต่ 19 ก.ค.64 เป็นต้นไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image