กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล เรียกร้องวัคซีน mRNA-Protein subunit ฉีดด่านหน้าและ ปชช.

กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล เรียกร้องวัคซีน mRNA-Protein subunit ฉีดด่านหน้าและ ปชช. ขอสภาการพยาบาลออกมาตรการคุ้มครอง พิทักษ์สวัสดิภาพ ค่าตอบแทน-เจอผลกระทบจากการทำงาน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม เพจเฟซบุ๊ก Nurses Connect เผยแพร่ แถลงการณ์ 2 ภาษาของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แสดงจุดยืนและข้อเรียกร้องให้มีการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง และเรียกร้องให้สภาการพยาบาลมีนโยบายการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดีของวิชาชีพ รวมถึงมาตรการคุ้มครองเพื่อพิทักษ์สิทธิ เสรีภาพ และสวัสดิภาพของพยาบาล

ทั้งนี้ ใจความสำคัญของแถลงการณ์กล่าวถึงคววามล่าช้าในการจัดสรรวัคซีนจนส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นด่านหน้าจำนวนหนึ่งเสียชีวิตทั้งจากโควิด-19 และจากปัญหาสุขภาพจิตโดยไม่ได้รับการเยียวยาอย่างสมควรจากสภาการพยาบาล อีกทั้งยังพบว่ามีพยาบาลวิชาชีพถูกทำร้ายร่างกายขณะปฏิบัติงานโดยผู้ร่วมงานสหวิชาชีพ ตลอดจนปัญหาค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมกับภาระงาน ซึ่งเกิดขึ้นอย่างนาวนาน แต่ไม่ได้มีแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ดังรายชื่อแนบท้าย) ในฐานะสมาชิกสภาการพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ขอประกาศจุดยืนและข้อเรียกร้อง ดังนี้

1.การจัดสรรวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรคโควิด-19 เช่น mRNA vaccine, Protein subunit vaccine อย่างทั่วถึงและรวดเร็วแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน

2.การมีนโยบายการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดีของวิชาชีพพยาบาล (PositivePractice Environment) เพื่อปกป้องสวัสดิภาพทางกายและจิตใจของผู้ประกอบวิชาชีพจากการคุกคามโดยผู้ร่วมงาน

3.สภาการพยาบาลต้องมีมาตรการในการคุ้มครองเยียวยาเพื่อพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพของ สมาชิกสภาการพยาบาล ทั้งในเรื่องค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และการเยียวยาสมาชิกเมื่อได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน

คลิก เพื่อลงชื่อแนบท้าย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon