ปลัด พม.เผย 7 วัน ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั่ว ปท.เดือดร้อนโควิด-19 กว่า 1 หมื่นราย

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ปลัด พม.เผย 7 วัน ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั่ว ปท.เดือดร้อนโควิด-19 กว่า 1 หมื่นราย

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามที่ พม.ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริหารภาวะวิกฤติโควิด-19  กระทรวง พม. เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูล การช่วยเหลือ การสื่อสารสังคม การรายงานและติดตามผล และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริหารภาวะวิกฤติโควิด- 19 ระดับจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 รับแจ้งเหตุและปัญหาความเดือดร้อน นั้น จากการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 พม.ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้ป่วยโควิด-19 และประสบปัญหาทางสังคมทั่วประเทศ  รวมจำนวน 11,554 ราย แบ่งเป็นในพื้นที่ กทม. 1,253 ราย และส่วนภูมิภาค 10,301 ราย

ปลัด พม. กล่าวอีกว่าแยกเป็น 1.เด็กและเยาวชน 2,366 ราย 2.คนพิการ 2,521 ราย 3. ผู้สูงอายุ 1,995 ราย 4.ผู้ป่วยติดเตียงและป่วยเรื้อรัง 135 ราย 5.คนเร่ร่อนและคนไร้ที่พึ่ง 158 ราย 6.สตรีตั้งครรภ์ 24 ราย และ 7.ผู้ประสบปัญหาทางสังคมอื่นๆ 4,355 ราย ทั้งนี้ ได้ให้การช่วยเหลือ 2 รูปแบบคือ 1.สังคมสงเคราะห์ อาทิ การให้คำปรึกษา 2,939 ราย, การมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค 10,913 ชุด, การช่วยเหลือเป็นเงิน 6,005,568 บาท และ2.ประสานกระบวนการสาธารณสุข อาทิ การตรวจเชื้อ 170 ราย, ฉีดวัคซีน 2,039 ราย, จัดหาที่พักชั่วคราวและศูนย์พักคอย 562 ราย

อินโฟ

อย่างไรก็ดี ประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร.1300 หรือสายด่วนคนพิการ โทร. 1479, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon