ปลัดสธ. ออกแถลงการณ์เรียกร้องรบ.คุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน-นักวิชาการ

ปลัดสธ. ออกแถลงการณ์เรียกร้องรบ.คุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน-นักวิชาการ

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาหามาตรการคุ้ครองผู้ปฏิบัติงานและนักวิชาการ กรณีการทำงานในภาวะเร่งด่วน มีข้อจำกัด อาจเกิดความไม่สมบูรณ์หรือเกิดข้อผิดพลาดโดยสุจริต

โดยข้อความแถลงการณ์ระบุว่า

ขอให้คุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด 19

กระผม นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหาร อันประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม เลขาธิการ อย. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ องค์การเภสัชกรรม แพทยสภา สภาการพยาบาลทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัดเห็นพ้องต้องกันว่า

Advertisement

โรคโควิด 19 เป็นโรคอุบัติใหม่ร้ายแรง ที่มีผลกระทบในวงกว้างทุกมิติทำให้มีผู้คนเจ็บป่วยจำนวนมาก และบางครอบครัวต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักระบบสาธารณสุขของไทยได้ต่อสู้กับโรคนี้มานานเกือบ 2 ปี ด้วยสรรพกำลังทั้งภาครัฐ เอกชน จิตอาสา ประชาสังคม และประชาชน ด้วยสถานการณ์ทุกด้านที่มีความเร่งด่วน ต้องการความร่วมมือร่วมใจในการควบคุมป้องกันโรคการรักษาพยาบาลในทุกวิถีทางที่จะทำได้ รวมทั้งการจัดหายา เวชภัณฑ์และวัคซีนซึ่งการตัดสินใจและการทำงานในภาวะเร่งด่วน รวมทั้งมีข้อจำกัดในเรื่องขององค์ความรู้และทรัพยากร อาจก่อให้เกิดความไม่สมบูรณ์ หรืออาจเกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานโดยสุจริตใจได้

ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพข้างต้นขอเสนอให้รัฐบาลได้โปรดพิจารณาดำเนินการหามาตรการในการปกป้องคุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนนักวิชาการต่างๆ เพื่อลดความวิตกกังวล และสร้างความมั่นใจในการทำงานที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป

11 สิงหาคม 2564

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image