สธ.แจ้งกลุ่มรับวัคซีนโควิดเข็มที่ 2 ศูนย์บางซื่อ ขอฉีดที่ รพ.ใกล้บ้านได้ ย้ำ! ยื่นใบนัดก่อน 2 สัปดาห์

สธ.แจ้งกลุ่มรับวัคซีนโควิดเข็มที่ 2 ศูนย์บางซื่อ ขอฉีดที่ รพ.ใกล้บ้านได้ ย้ำ! ยื่นใบนัดก่อน 2 สัปดาห์

วันนี้ (18 สิงหาคม 2564) นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ล่าสุด ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และคนในต่างจังหวัดที่เคยมาฉีด ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ถึงปัจจุบันรวมกว่า 1.2 ล้านโดส ซึ่งจะถึงกำหนดรับวัคซีนเข็ม 2 ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้ โดยเฉพาะสำหรับประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางมาฉีด เมื่อถึงกำหนดรับเข็มที่ 2 ไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ทั้งนี้ สธ.ได้อำนวยความสะดวก โดยสามารถยื่นใบนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ที่ได้รับจากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ก่อนวันนัดฉีดวัคซีน

อย่างน้อย 2 สัปดาห์ และไปรับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่โรงพยาบาลที่แจ้งความจำนงไว้ ตามวัน เวลา ที่โรงพยาบาลแจ้ง
นพ.สุระ กล่าวว่า ขณะนี้ สธ.เตรียมความพร้อม โดยมีหนังสือชี้แจงแนวทางไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ทุกจังหวัด เพื่อให้หน่วยบริการในจังหวัดรองรับการจัดบริการ โดยรวบรวมรายชื่อประชาชนที่ประสงค์รับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านและจำนวนวัคซีนมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ต้นสังกัด เพื่อรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดส่งมายังกรมควบคุมโรค ในการจัดสรรวัคซีนเข็มที่ 2 ลงมายังหน่วยบริการเพื่อฉีดตามวันและเวลาที่แจ้งนัดไว้กับประชาชน โดยภายหลังการฉีดวัคซีนให้หน่วยบริการบันทึก
การฉีดเข็มที่2 ลงในระบบตามปกติ

“การจัดบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนั้น ครอบคลุมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวก ลดการเดินทางไกลข้ามจังหวัดที่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 ขณะนี้โรงพยาบาลสังกัด สธ.ในส่วนภูมิภาคมีการเตรียมความพร้อม ประชาชนสามารถยื่นใบนัดได้ ขอให้ความมั่นใจว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่2 ใกล้บ้านแน่นอน ไม่มีตกหล่น” นพ.สุระ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon