ชื่นชม 9 สถานประกอบการ ต้นแบบแรงงานพันธุ์ดีฯ ช่วยลูกจ้างฝ่าวิกฤตโควิด

ชื่นชม 9 สถานประกอบการ ต้นแบบแรงงานพันธุ์ดีฯ ช่วยลูกจ้างฝ่าวิกฤตโควิด

เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ที่กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ 9 สถานประกอบการต้นแบบโครงการ “แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ 9 สถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือก

นายสุชาติกล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการจ้างงานและการดำรงชีวิตของลูกจ้าง กระทรวงแรงงานเห็นว่าภายใต้สถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น สิ่งสำคัญที่จะนำพาลูกจ้างให้ก้าวข้ามผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ คือการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา จึงได้ออกแบบแนวคิดโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง

นายสุชาติกล่าวว่า พร้อมสนับสนุน ส่งเสริมให้นายจ้างจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายให้แก่ลูกจ้าง เพื่อให้สถานประกอบกิจการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้ลูกจ้างได้ใช้ประโยชน์ ได้แก่ พื้นที่ว่างเปล่าบริเวณสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างใช้เวลาว่างหลังเลิกงานมาทำการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตที่ได้ลูกจ้างนำมาแลกเปลี่ยนกันและนำไปบริโภคในครัวเรือน ส่วนผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคสามารถนำไปจำหน่ายในชุมชน เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ลูกจ้าง อีกทั้งยังเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่ลูกจ้าง อันเป็นการพัฒนาอาชีพเสริมไว้รองรับให้กับลูกจ้างที่กำลังเข้าสู่วัยเกษียณ ให้สามารถพึ่งพาตนเอง มีภูมิคุ้มกัน และร่วมแบ่งปันความสุขให้แก่ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน นายจ้างตลอดจนสังคมในชุมชน ถือเป็นรากฐานที่ดีของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศชาติ

นายสุชาติกล่าวอีกว่า กระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้ กสร.ดำเนินการคัดเลือกสถานประกอบการต้นแบบโครงการแรงงานพันธุ์ดีฯ โดยในปีนี้มีสถานประกอบการทั่วประเทศให้ความสำคัญและเข้าร่วมโครงการ จำนวน 99 แห่ง และมีสถานประกอบกิจการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 9 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด 2.บริษัท เค เอส โมลด์พาร์ท จำกัด 3.บริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัด 4.บริษัท บุญรอดเอเชียเบเวอเรช จำกัด 5.บริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ จำกัด 6.บริษัท อีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัด 7.บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 8.บริษัท กรีนสปอต จำกัด และ 9.บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้บุกรวบคาโรงแรม! น้องไข่เน่า Onlyfans-แฟนหนุ่ม จ่อขยายผลจับเพิ่ม
บทความถัดไป‘หมอช้าง’ เปิดเคล็ดลับขอพรความรัก วันไหว้พระจันทร์ ฤกษ์ดีอังคารนี้ 20.18 น.