กทม.ผุดสวนใหม่ วัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์ เปิดบริการ 05.00 – 20.00 น.

กทม.ผุดสวนใหม่ วัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์ เปิดบริการ 05.00 – 20.00 น.

วันนี้ (22 ก.ย.2564) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เดินทางไปเยี่ยมชมสวนวัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์ บริเวณซอยข้างวัดหัวลำโพง เขตบางรัก ซึ่งเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ในพื้นที่เขตบางรัก ซึ่งเป็น 1 ในพื้นที่นำร่องตามโครงการ Green Bangkok 2030 และชมนิทรรศการความสำเร็จของโครงการ พร้อมร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ โดยมี นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นายยศพล บุญสม ผู้แทนกลุ่ม We park นางราตรี ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการเขตบางรัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นางศิลปสวย กล่าวว่า กทม.ตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการหาพื้นที่ในการจัดทำสวนสาธารณะจะค่อนข้างยากโดยเฉพาะใจกลางเมือง กทม. โดยสำนักสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินโครงการ Green Bangkok 2030 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สนับสนุนพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นสวนสาธารณะ ทำให้ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรอยู่ที่ 7 ตร.ม./คน ทั้งนี้ เป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานสากลที่ 10 ตร.ม./คน กำหนดให้ได้ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) ซึ่งเป็นการเพิ่มการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียวให้ประชาชนในระยะ 400 เมตร และการเพิ่มพื้นที่ร่มไม้ต่อพื้นที่เมืองเป็นร้อยละ 30 ตามโครงการ Green Bangkok 2030

“นอกจากนี้ กทม.ได้สำรวจพื้นที่รกร้างหรือพื้นที่ว่างเปล่าในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นระยะ เพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวหรือสวนสาธารณะเพิ่มเติมได้ โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งหมดกว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร ยังคงมีพื้นที่รกร้างจำนวนมาก ทั้งที่อยู่ในความครอบครองของทางราชการ ภาคเอกชน และประชาชน แต่อย่างไรก็ตามในการเข้าพัฒนาพื้นที่รกร้างหรือพื้นที่ไม่ใช้ประโยชน์นั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อน หากหน่วยงานต่างๆ หรือประชาชนมีพื้นที่ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ และมีความประสงค์อยากให้กรุงเทพมหานครพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่สีเขียวหรือสวนสาธารณะสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ หรือสำนักสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการดำเนินงานด้านต่างๆ นั้นกรุงเทพมหานครไม่สามารถดำเนินการเพียงหน่วยงานเดียวได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนในชุมชนด้วย” นางศิลปสวย กล่าว

สำหรับการจัดทำสวนวัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์ เป็นสวนขนาดเล็ก หรือรูปแบบ Pocket Park ตั้งอยู่บริเวณซอยวัดหัวลำโพง เขตบางรัก กรุงเทพมหานครได้รับมอบที่ดิน จาก ม.ล.ธิษัน ศรีธวัช เพื่อให้ใช้ประโยชน์จัดสร้างเป็นสวนสาธารณะสำหรับชุมชน เนื้อที่รวม 262.70 ตารางวา สำนักสิ่งแวดล้อมได้นำที่ดินแปลงนี้เข้าร่วมโครงการ Green Bangkok 2030 เมื่อปี 2563 ถือเป็นสวนนำร่องอีกแห่งหนึ่งตามโครงการ Green Bangkok 2030

เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่ม We Park บริษัทฉมาโซเอ็น จำกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย และภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันขับเคลื่อนและให้การสนับสนุน มีการออกแบบและกำหนดพื้นที่ใช้สอยภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม และการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการที่อยู่โดยรอบพื้นที่

ซึ่งกลุ่ม We Park ได้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนจนดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบพื้นที่สวนให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสวนสาธารณะอเนกประสงค์สำหรับชุมชน ประกอบด้วย ลานจัดกิจกรรมชุมชน เวทีกลางแจ้ง ลานอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น ลานหินนวดเท้า เส้นทางวิ่งออกกำลังกาย อีกทั้งมีศาลาชาน-ศาลานั่งเล่น ศาลาทำการบ้าน และศาลาออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย อีก 1 หลัง นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ปลูกผักสวนครัว ซึ่งเป็นอีกแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรในเมืองสำหรับชุมชน โดยเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการได้ทุกวันในเวลา 05.00 – 20.00 น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon