ทส.มอบโล่เกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุ-มอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2564

ทส.มอบโล่เกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุ-มอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น เพชรจรัสแสง และ คนดีศรี สป. ประจำปี 2564

วันที่ 22 กันยายน   นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ พร้อมด้วย นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. ร่วมพิธี

โดยโอกาสนี้ มีผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุราชการในปี 2564 เข้ารับโล่เกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติ จำนวน 9 ราย ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงฯ 2 คน ได้แก่ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ และนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ อธิบดี 2 หน่วยงาน ได้แก่ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ และนายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และรองอธิบดี 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย นายนิวัติ มณีขัติย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 3 ท่าน ได้แก่ นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ และนายสายธิต สื่อประเสริฐสุข

และในโอกาสเดียวกันนี้ ยังได้มอบรางวัลเพชรจรัสแสง และรางวัลคนดีศรี สป. ให้แก่ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และรางวัลเพชรจรัสแสง ให้แก่ นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง

โดยในปี 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และระดับต้น ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 41 ราย และมีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และระดับชำนาญงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ เกษียณอายุราชการ จำนวน 45 ราย

สำหรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัล “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรางวัล “คนดีศรี สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับต้น ที่ได้รับรางวัลรวมจำนวนทั้งสิ้น 12 คน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้แม่น้องชมพู่ เรียกค่าสินไหม ‘ลุงพล-ป้าแต๋น’ 10.3 ล้าน
บทความถัดไปปลัด สธ. โยกย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 21 ราย