ปลัด สธ.แต่งตั้งโยกย้าย ผอ.รพ.ศูนย์/ทั่วไป 27 ราย

ปลัด สธ.แต่งตั้งโยกย้าย ผอ.รพ.ศูนย์/ทั่วไป 27 ราย

วันนี้ (23 กันยายน 2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 27 ราย ดังนี้

1.พญ.ลดาวรรณ หาญไพโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ เป็น ผู้อำนวยการ (ผอ.) รพ.เชียงคำ จ.พะเยา

2.นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (นพ.ชช.) ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ตาก เป็น ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย จ.สุโขทัย

3.นพ.โชติ ภาวศุทธิกุล รอง ผอ.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ รักษาราชการ ผอ.รพ.พิจิตร จ.พิจิตร

4.นพ.สุรชัย แก้วหิรัญ ผอ.รพ.พิจิตร จ.พิจิตร เป็น ผอ.รพ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

5.พญ.รจนา ขอนทอง ผอ.รพ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เป็น ผอ.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

6.พญ.อังคนา อุปพงษ์ รอง ผอ.รพ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เป็น ผอ.รพ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

7.นพ.ธงชัย เขมรัตน์ตระกูล รพ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เป็น ผอ.รพ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

8.พญ.นุชรินทร์ อักษรดี ผอ.รพ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็น ผอ.รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

9.นพ.ปิยวัฒน์ อังควะนิช รอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ เป็นรักษาราชการ ผอ.รพ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

10.นพ.วีรพล กิตติพิบูลย์ ผอ.รพ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็น ผอ.รพ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี

11.นพ.ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผอ.ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.พิจิตร จ.พิจิตร เป็น ผอ.รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

12.นพ.วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ ผอ.รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผอ.รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี

13.นพ.ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผอ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี เป็น ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

14.นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น ผอ.รพ.สงขลา จ.สงขลา

15.นพ.ศักดา อัลภาชน์ ผอ.รพ.สงขลา จ.สงขลา เป็น ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

16.นพ.นิสิต ศรีสมบูรณ์ รอง ผอ.รพ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เป็น ผอ.รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี

17.นพ.อิทธิพล จรัสโอฬาร ผอ.รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี เป็น ผอ.รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

18.นพ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผอ.รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี เป็น ผอ.รพ.สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

19.พญ.จารุพรรณ มโนสิทธิศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุบริการสุขภาพ รพ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็น ผอ.รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

20.พญ.ดวงพร อัศวราชันย์ ผอ.รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็น ผอ.รพ.อ่างทอง จ.อ่างทอง

21.นพ.จิตติรัตน์ เตชวุฒิพร รองแพทย์ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม เป็น ผอ.รพ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

22. นพ.สกล สุขพรหม รองแพทย์ รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี ย้ายดำรงตำแหน่งเป็น ผอ.รพ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

23.นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผอ.รพ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เป็น ผอ.รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี

24.นพ.เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผอ.รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี เป็น ผอ.รพ.ราชบุรี จ.ราชบุรี

25.นพ.วสันต์ แก้ววี รองแพทย์ รพ.น่าน จ.น่าน เป็นรักษาราชการ ผอ.รพ.บางละมุง จ.ชลบุรี

26.นพ.ไพฑูรย์ ใบประเสริฐ รอง ผอ.รพ.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู เป็น ผอ.รพ.หนองบัวลำภู

27.นพ.วินัย บรรจงการ ผอ.รพ.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู เป็น ผอ.รพ.ตราด จ.ตราด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กระต่าย ออกโรงป้องสามี หลังถูกบูลลี่ไม่เลิก ลั่นขอโทษที่ไม่ได้เกิดมาหล่อ-สวย
บทความถัดไปทส. ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ พรุควนเคร็ง