กทม.ร่วมฉลอง ‘วันชาติเกาหลี’ รูปแบบออนไลน์

กทม.ร่วมฉลอง ‘วันชาติเกาหลี’ รูปแบบออนไลน์

เมื่อเวลา 18.30 น. วันนี้ (3 ตุลาคม) นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนาสาธารณรัฐเกาหลี (วันชาติเกาหลี) ซึ่งตรงกับวันที่ 3 ต.ค. โดยมี นายอีอุก ฮ็อน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย คณะผู้บริหารและประชาชนชาวเกาหลี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และประชาชนชาวไทย ร่วมงาน ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย จัดงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนาสาธารณรัฐเกาหลี (วันชาติเกาหลี) ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีการถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook ของ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี และ Facebook ของ สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป

ภายในงานมีการแสดงทางวัฒนธรรมจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แก่ ชุดการแสดง “ระบำกฤษดาภินิหาร” ซึ่งเป็นการรำแบบไทยเพื่อเป็นสิริมงคล สำหรับการแสดงวัฒนธรรมเกาหลี แสดงโดยนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติเกาหลีในประเทศไทยในชุด “ซามุลโนรี” โดยเป็นดนตรีเคาะจังหวะแบบเกาหลีด้วยเครื่องดนตรี 4 ชิ้น การแสดงเทควันโด โดยทีมเทควันโดพุมเซทีมชาติไทย จากสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย และการฉายภาพเชิงสร้างสรรค์บนตัวอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร การแสดงสื่อถึงสิ่งต่างๆ เช่น เสือและหมีซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติเกาหลี ช้างซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติของไทย และการต่อสู้เพื่อเอาชนะโควิด-19 ไปด้วยกันของทั้งสองประเทศ เพื่อแสดงถึงความร่วมมือและมิตรภาพระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี

ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สาธารณรัฐเกาหลีถือเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ อันแน่นแฟ้นกับประเทศไทยมายาวนานซึ่งได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันตั้งแต่ปี พ.ศ.2501 และกรุงเทพมหานคร ได้มีการทำความตกลงเมืองพี่เมืองน้องกับเมืองสำคัญของเกาหลี 3 เมือง ได้แก่ กรุงโซล นครปูซาน และเมืองแตกู ซึ่งได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อกระชับและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความร่วมมืออย่างหลากหลายในทุกระดับ

นายวัลลภกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ในกรุงเทพมหานครยังมีโคเรียนทาวน์ ซึ่งนอกจากจะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความใกล้ชิดระหว่างเกาหลีและไทยในด้านธุรกิจ การค้า และการลงทุน ประเทศเกาหลีเป็นตัวอย่างของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จนได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก ซึ่งไทยและกรุงเทพมหานครมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และส่งเสริม ความร่วมมือในด้านต่างๆ กับประเทศเกาหลีในทุกระดับ การลงทุนจากนักธุรกิจเกาหลีในประเทศไทยก็เป็น ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลอย่างยิ่งต่อความเจริญทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครและประเทศในภาพรวม สิ่งเหล่านี้แสดงถึงสัมพันธไมตรีอันแน่นแฟ้นระหว่างเกาหลีและไทย ตลอดจนประชาชนของทั้งสองประเทศที่มีความเป็นมิตรแท้และหุ้นส่วนที่สำคัญอันจะนําประเทศทั้งสองไปสู่ความมั่นคงและความรุ่งเรืองสืบไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ดาวกับดวง ประจำวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 (มีคลิป)
บทความถัดไป‘เชฟเชนโก้’ เต็งคุม ‘เซลติก’ แทน ‘ปอสเตโคกลู’