กรมน้ำบาดาล แนะ 9 วิธีดูแลระบบประปาบาดาลช่วงฤดูฝน

กรมน้ำบาดาล แนะ 9 วิธีดูแลระบบประปาบาดาลช่วงฤดูฝน

 

เมื่อวันที่ 4 ต.ค.นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแงดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า ระบบประปาบาดาล คือ ระบบที่ออกแบบมาเพื่อใช้น้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาล โดยการสูบน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค ผ่านระบบการกรองน้ำบาดาลก่อนส่งจ่ายไปใช้ในชุมชน หมู่บ้าน อาคารสูง หรือในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งระบบประปาบาดาล ช่วยตอบโจทย์ในกรณีที่การผลิตระบบน้ำประปาโดยตรงไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน แต่ในช่วงฤดูฝนแบบนี้ บางพื้นที่อาจจะประสบกับปัญหาอุทกภัย ทำให้บ่อน้ำบาดาลหรือระบบประปาบาดาลเสี่ยงต่อการชำรุดเสียหายจากเหตุน้ำท่วมขัง

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวต่อว่า ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงขอแนะนำ 9 วิธีดูแลระบบประปาบาดาล เพื่อป้องกันปัญหาจากสถานการณ์อุทกภัย ดังนี้ 1.เก็บกวาดสิ่งสกปรกในตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดความชื้นที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า หรือ สัตว์เลื้อยคลานไปอาศัยในตู้ควบคุมทำให้ไฟฟ้าลัดวงจร 2. ตัดหญ้า หรือ วัชพืชรอบบริเวณหอดัง และระบบกรองน้ำปรับแต่งพื้นที่ และจัดทำรางระบายน้ำ 3. แจ้งเตือนสมาชิกผู้ใช้น้ำประปา ควรสำรองน้ำใช้ในช่วงน้ำท่วม เนื่องจากระบบประปาบาดาล อาจจะมีเหตุขัดข้องต้องหยุด บริการน้ำประปา 4. ใช้ไม้ หรือ วัสดุที่แข็งแรงจับยึดท่อเมนจ่ายน้ำ บริเวณที่ท่อเมนเดินผ่านร่องน้ำ คูน้ำ หรือ คลอง เพื่อป้องกันท่อเมนชำรุด

 

5. ตัดวงจรสวิตซ์น้ำไหลที่ปากบ่อน้ำบาดาล และทำการต่อวงจรเฉพาะในตู้ควบคุมเพื่อป้องกัน ไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อน้ำท่วมขังบ่อน้ำบาดาล 6. ตรวจระบบสายไฟฟ้าที่ใช้ในระบบประปาว่าไม่มีกิ่งไม้ หรือวัสดุอื่นมาพาดระบบสายไฟฟ้า หรือมีโอกาส ทำให้สายไฟฟ้าขาดเมื่อมีลมกันโชกในขณะฝนตก7. การเปิดหรือปิดสวิตช์ควบคุมเครื่องสูบน้ำประปาบาดาล ด้วยคนต้องมั่นใจว่าไม่เกิดการลัดวงจรสู่คน เช่น ยืนบนเก้าอี้ พลาสติกขณะปิด หรือเปิดวงจรควบคุม 8. ตัดวงจรไฟฟ้าชั่วคราวโดยการตัดสะพานไฟฟ้า หรือเบรกเกอร์ กรณีฝนตกฟ้าคะนองโดยเฉพาะฝนตก ในช่วงฤดูร้อนเพื่อป้องกันแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงเกินพิกัด ที่เกิดจากฟ้าผ่าบริเวณใกล้เคียงทำให้มอเตอร์ เครื่องสูบน้ำบาดาลชำรุด และ 9. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีเสมอ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘น้องเดมี่’ มาในโหมดโหด คัฟเวอร์หุ่นตุ๊กตาใน Squid game ที่แฟนๆบอกน่ารักมากกว่าน่ากลัว
บทความถัดไปวธ.จัดพิมพ์หนังสือ ‘พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 10 รัชกาล ฉบับการ์ตูน’ ส่งเสริมเด็ก-ปชช.เรียนรู้ปวศ.