อธิบดีน้ำบาดาล ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.ขอนแก่น ช่วย 2,230 ครัวเรือน

อธิบดีน้ำบาดาล ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.ขอนแก่น ช่วย 2,230 ครัวเรือน

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย นายเฉลิม กลิ่นนิ่มนวล ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดร.เกรียงศักดิ์ ภิระไร ผอ.สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล น.ส.ดวงมณี จั่นเพิ่ม ผอ.กองแผนงาน นายวินิต จันทรานนท์ ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี และนายอุโรม แก้วจันทร์ ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บริเวณตําบลดงเค็ง อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น สำหรับรูปแบบโครงการ ประกอบด้วย บ่อน้ำบาดาล ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 12 บ่อ ความลึกเฉลี่ย 70 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 12 ชุด บ่อสังเกตการณ์ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำและคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุดชุดแผงพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ชุด ถังเหล็กเก็บน้ำ ความจุ 1,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง โรงสูบพร้อม Vertical multistage pumb ขนาด 20 แรงม้า จำนวน 2 ตัว หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดแรงดัน 30 เมตร ความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 39 เมตร จำนวน 1 ถัง ถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 2 ถัง อาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 3 จุด ระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าแบบต่ำ ทั้งนี้ สามารถผลิตน้ำสําหรับอุปโภคบริโภคได้ไม่น้อยกว่า 420,480 ลูกบาศก์เมตร/ปี ประชาชนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 2,230 ครัวเรือน

นายศักดิ์ดา ยังลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 4 แห่ง ได้แก่ ส่วนราชการของอำเภอบัวลาย บ้านหนองแก ม.9 บ้านฝาฝนัง และโรงพยาบาลบัวลาย หมู่ 6 และติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ พื้นที่ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา (ระยะที่ 2 ) โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบน้ำดื่มสะอาดให้แกประชาชนอีกด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เปิดข้อมูลการถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดต่างชาติ 3 ปี โอนกว่า 1.4 ล้านตร.ม. กทม.แชมป์
บทความถัดไปนับถอยหลัง 87 วัน สู่เป้าหมายฉีดวัคซีน 100 ล้านโดส ภายในปีนี้