กรมน้ำบาดาลเปิดแอพพ์ Badan e-Service ลดขั้นตอน-อำนวยความสะดวกการประกอบกิจการน้ำบาดาล

กรมน้ำบาดาลเปิดแอพพ์ Badan e-Service ลดขั้นตอน-อำนวยความสะดวกการประกอบกิจการน้ำบาดาล

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรนำบาดาลได้พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e- Service) สำหรับการประกอบกิจการน้ำบาดาลในการอนุมัติอนุญาติประกอบกิจการน้ำบาดาล เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาติ การออกใบอนุญาติ การต่ออายุใบอนุญาติ การโอนใบอนุญาติ การออกใบแทนใบอนุญาติและแก้ไขใบอนุญาติประกอบกิจการน้ำบาดาลให้สามารถกระทำผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็น การลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้ดำเนินการจัดทำคู่มือและเอกสารเพื่อเผยแพร่การใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) แล้ว

อธิบดีกรมทรัพยากรนำบาดาลกล่าวต่อว่า สำหรับระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลผ่านแอพพลิเคชั่นคือ “Badan e-Service” สามรรถลงทะเบียน ขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านระบบ Badan e-Service ส่วนบุคคลธรรมดา ให้สแกนบัตรประชาชน ส่วนนิติบุคคลกรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลักชื่อนิติบุคคลและกรอกข้อมูลของผู้ใช้งาน ตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อผู้ใช้งานได้รับอนุญาติจะได้รับชื่อผู้ใช้ระบบและรหัสผ่าน ก็สามารถดูรายละเอียดต่างๆ ใน Badan e-Service ได้ ทั้งการยื่นขอรับใบอนุญาติและการขอต่ออายุใบอนุญาติประกอบกิจการน้ำบาดาล การรายงานการใช้น้ำบาดาล ชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้น้ำบาดาล คู่มือสำหรับประชาชนในการใช้น้ำบาดาล ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางติดต่อกรม เป็นต้น สอบถามโทร 0-2666-7000 หรือ www.dgr.go.th หรือเข้าไป download ผ่าน link

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atw.atwdgrservice

IOS : https://apps.apple.com/th/app/badan-eservice/id1544031239?l=th

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ดับฝันกองเชียร์ ‘หมอเน๋ง’ เปิดใจหลังถูกโยงเป็นเด็กหนุ่มของ ‘แอฟ’ เผยมีคนคุยแล้ว
บทความถัดไป‘สมคิด’ เย้ย ‘ประยุทธ์’ ใครๆก็ไม่เห็นหัว ชี้อาการชัด โหยหานักการเมือง ทั้งๆที่ชอบด้อยค่า