ปลัด กทม.ตรวจมาตรการคัดกรองโควิดฟุตบอลท่าเรือ เอฟ.ซี. สร้างความเชื่อมั่น แข่งขันกีฬาแบบมีผู้เข้าชม

ปลัด กทม.ตรวจมาตรการคัดกรองโควิดฟุตบอลท่าเรือ เอฟ.ซี. สร้างความเชื่อมั่นการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้เข้าชม

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 10 ตุลาคม ที่สนามแพทสเตเดียม เขตคลองเตย นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจมาตรการคัดกรองผู้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลของสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. ที่ขออนุญาตจัดการแข่งขันฟุตบอลแบบมีผู้ชม ในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 2021/22 และรายการอื่นๆ ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

โดยมี พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย นายองอาจ ก่อสินค้า ผู้จัดการสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. ผู้บริหารสำนักอนามัย กองงานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานเขตคลองเตย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

ทั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายหลังจากการประกาศใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 28 ก.ย.64 โดยที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยมีแนวโน้มของสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

กอปรกับมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ประชุมพิจารณาเห็นชอบประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 43) ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 ข้อ 2.10 การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อการจัดแข่งขันกีฬา กรณีจัดการแข่งขันแบบมีผู้ชมในสนามได้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64

จึงมอบหมายให้นายขจิตลงพื้นที่ตรวจมาตรการคัดกรองผู้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลของสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. ที่ได้ขออนุญาตใช้สนามแพท สเตเดียม จัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 2021/22 และรายการอื่นๆ ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ แบบมีผู้ชม ในวันอาทิตย์ที่ 10, 24 และ 31 ตุลาคม 2564 ซึ่งที่ผ่านมาสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. ได้จัดการแข่งขันแบบไม่มีผู้ชมมาแล้ว 2 ครั้ง โดยวันนี้เป็นวันแรกของการจัดการแข่งขันแบบมีผู้ชมในสนาม ซึ่งถือเป็นสโมสรแรกของกรุงเทพมหานครที่สามารถจัดการแข่งขันแบบมีผู้เข้าชมได้

โดยได้ยื่นขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยจัดการแข่งขันแบบมีผู้ชมในสนามไม่เกินร้อยละ 25 ของความจุสนาม และผู้เข้าชมต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมง ก่อนการใช้บริการ โดยวิธี RT-PCR หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK รวมถึงจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และมีมาตรการ Covid Free Setting สำหรับการแข่งขันกีฬา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี.ได้จัดทำแผนผังสนามและจุดเข้า-ออก สำหรับนักกีฬา STAFF กองเชียร์ และผู้สื่อข่าว รวมถึงจุดคัดกรองแต่ละจุดอย่างชัดเจน โดยกำหนดแยกโซนระหว่างกองเชียร์ทีมเหย้า-เยือน และกำหนดจำนวนที่นั่งของผู้ชมไม่เกินร้อยละ 25 ของความจุสนาม ซึ่งสนามแพท สเตเดียมมีความจุสนาม 6,250 คน กำหนดผู้ชมไม่เกินร้อยละ 25 เหลือจำนวนทั้งสิ้น 1,562 คน (นั่งบนอัฒจันทร์ได้ 1,306 คน/เจ้าหน้าที่และนักฟุตบอล 256 คน)

รวมถึงกำหนดมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) สำหรับการจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬา อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ออกกำลังกาย อุปกรณ์กีฬา ห้องสุขา ตามกำหนด การจัดจุดล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ไว้บริการอย่างเพียงพอและสะดวกต่อการใช้งาน

ส่วนการจัดการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยเปิดให้มีการลงทะเบียนเข้าใช้บริการสนามกีฬาไว้ล่วงหน้าหรือจัดให้มีการลงทะเบียนออนไลน์ทำให้สามารถคัดกรองและจำกัดผู้เข้าชมในสนามได้ และกำหนดจำนวนผู้ใช้บริการในพื้นที่อย่างน้อย 4 ตารางเมตร ต่อ 1 คน พร้อมจัดที่นั่งบนอัฒจันทร์แบบมีการเว้นระยะห่าง ในส่วนการระบายอากาศได้จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ โดยพื้นที่ปิดหรือปรับอากาศต้องมีความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 800 ppm หรือมีอัตราการระบายอากาศ 10 ACH เปิดประตู หน้าต่าง ก่อนและหลังให้บริการอย่างน้อย 30 นาที และเพิ่มการแลกเปลี่ยนอากาศโดยการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ

ด้านพนักงานและนักกีฬา ทางสโมสรได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีมระหว่างการแข่งขันทุกสัปดาห์ โดยตรวจแบบอุปกรณ์ชุดตรวจโควิด-19 (COVID-19 Antigen Test Kit) และเป็นผลตรวจไม่เกิน 48 ชม. พร้อมรายงานผลอย่างสม่ำเสมอตามกฎไทยลีก

ในส่วนขอผู้เข้าชมการแข่งขันต้องผ่านจุดคัดกรอง โดยผู้ที่ซื้อบัตรจะต้องแสดงบัตรเข้าชม, บัตรประชาชนและแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ 2 เข็ม ผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง หรือผล RT-PCR ที่จุดคัดกรองทางเข้าสนาม พร้อมลงทะเบียนไทยชนะและคัดกรองความเสี่ยงด้วย Thai Save Thai (TST) หรือแอพพ์อื่นๆ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด โดยจะมีการรายงานผลไปยังสำนักอนามัยเพื่อติดตามประเมินผลอีกด้วย

นายขจิตเปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่วันนี้พบว่าสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเข้มข้น ครบถ้วน ทั้งในส่วนของสถานที่และเจ้าหน้าที่ในสนาม สามารถสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้เข้าชมว่ามีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเป็นต้นแบบของการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชมในสนามให้กับทีมอื่นและการแข่งขันกีฬาชนิดอื่นได้ เพื่อเป็นการนำความสุขของบรรยากาศการเข้าร่วมชมร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาของทีมที่เรารักในสนามกลับคืนมา ซึ่งส่งผลดีต่อการเตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครและประเทศไทยในอนาคตต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หลากรุ่นร่วมชม ‘สาย สีมา’ เพื่อนนักแสดง 40 ปีก่อนมาด้วย ปลื้มเนื้อหาต่อสู้ชนชั้น
บทความถัดไปบางแสนแน่น คนแห่เที่ยว รถติดพรึบ ถนนเลียบหาดเต็มทุกเลน