วราวุธ นำทีมถกปัญหาสิ่งแวดล้อม เวทีประชุมรมว.อาเซียน ครั้งที่ 16 

วราวุธ นำทีมถกปัญหาสิ่งแวดล้อมเวทีการประชุมรมว.อาเซียน ครั้งที่ 16 

วันที่ 21 ตุลาคม  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส.  ผู้บริหารทส. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16 (16th AMME) เพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ซึ่งจัดขึ้นโดยสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

รมว.ทส. ได้เรียกร้องให้สมาชิกดำเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อเร่งฟื้นฟูอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์โควิด 19 โดยประเทศไทยได้ดำเนินนโยบาย BCG ซึ่งเป็น “วาระแห่งชาติ” ในการฟื้นฟูที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการพัฒนากรอบนโยบาย อาทิ พรบ. ป่าไม้ พรบ. ความหลายหลายทางชีวภาพ และ พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

นายวราวุธ กล่าวว่า ประเทศไทยยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้ดำเนินงานตาม NDCs เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซ GHG ลง ร้อยละ 20 รวมทั้งพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (Long-Term Low GHG Development Strategy) เพื่อให้บรรลุ net-zero emission ภายในปี ค.ศ. 2050 และยังเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเล โดยเสนอให้จัดตั้ง Ad-hoc task force ตลอดจนส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกก้าวไปสู่การเป็นภูมิภาคอาเซียนปลอดหมอกควัน ซึ่งประเทศไทยจะร่วมมือกับภูมิภาคต่อไป

รัฐมนตรีอาเซียนยังได้ร่วมหารือร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเป็นผลลัพธ์สำหรับให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และนำเสนอต่อที่ประชุม COP UNFCCC 26 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร และได้รับรองเมืองที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 โดยประเทศไทยมีเทศบาลเมืองยะลาได้รับรางวัลดังกล่าว ขณะที่ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองกระบี่ ได้รับรางวัลฯ ประเภทแข่งขัน ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon