ดาวเทียม ชี้ ‘สระบุรี’ บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลด

ดาวเทียม ชี้ ‘สระบุรี’ บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลด

‘จิสด้า’ ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตภาคกลาง บริเวณตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เปรียบเทียบกับวันที่ 21 ตุลาคม 2564 จากภาพจะพบพื้นที่น้ำท่วมขังที่มีระดับน้ำทรงตัว และหลายจุดที่ระดับน้ำลดลง โดยที่ผ่านมาจังหวัดสระบุรีได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ และพายุโซนร้อนคมปาซุ แล้วกว่า 2 หมื่นไร่

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ ‘จิสด้า’ จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ ‘จิสด้า’ ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon