ดาวเทียมสแกนพื้นที่น้ำท่วมโคราช พบบางจุดลด บางจุดเพิ่ม

ดาวเทียมสแกนพื้นที่น้ำท่วมโคราช พบบางจุดลด บางจุดเพิ่ม

วันที่ 23 ตุลาคม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า (GISTDA) ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง บริเวณพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เปรียบเทียบกับวันที่ 22 ตุลาคม 2564

จากภาพจะเห็นได้ชัดว่าใน 2 อำเภอ โดยที่อำเภอเนินสูงปัจจุบันพบพื้นที่น้ำท่วมขังลดลงไปมาก ในขณะที่อำเภอโนนสูงพบพื้นที่น้ำท่วมเพิ่มขึ้นหลายจุด ส่วนมากเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยบางส่วน

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon