กทม.ส่งทีมคุมร้านอาหาร กำชับต้องเข้มโควิด ฟรี-มี SHA ก่อนเปิดนั่งดริงก์ถึง 5 ทุ่ม

กทม.ส่งทีมคุมร้านอาหาร กำชับต้องเข้มโควิด ฟรี-มี SHA ก่อนเปิดนั่งดริงก์ถึง 5 ทุ่ม

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่นําร่องท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) โดยต้องดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง กทม.ได้จัดตั้งชุดบูรณาการเพื่อตรวจสอบ กำกับ และติดตามการเปิดสถานที่ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ติดตามตรวจสอบการเปิดให้บริการร้านอาหาร และสถานประกอบการต่างๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและผู้ใช้บริการ รวมทั้งให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA/SHA+) ตามมาตรการเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.เป็นต้นมา

ผู้ว่าฯกทม.กล่าวว่า ผลการตรวจการควบคุมโควิด-19 ของชุดปฏิบัติการร่วม ข้อมูลระหว่างวันที่ 1-28 พ.ย.64 จากจำนวนสถานที่ทั้งหมด 15,840 แห่ง จำนวนที่ตรวจ 9,840 ครั้ง ได้ดำเนินการตักเตือน 638 ราย ดำเนินคดี 6 ราย และสั่งปิด 1 ราย ในส่วนของผลการตรวจร้านอาหารพบว่า มี SHA 2,436 แห่ง ไม่มี SHA 5,398 แห่ง มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1,777 แห่ง ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 6,057 แห่ง มี Thai Stop Covid Plus (TSC Plus) 450 แห่ง ไม่มี TSC Plus 672 แห่ง โดยได้ดำเนินการตักเตือนกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 71 แห่ง พบการจำหน่ายเกินเวลาที่กำหนด 13 แห่ง และมีการดื่มสุรา 172 แห่ง (ไม่มี SHA)

ผู้ว่าฯกทม.กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.ได้มีมติผ่อนคลายมาตรการ โดยร้านอาหารสามารถให้บริการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึงเวลา 23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64 ตามประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 47) ซึ่ง กทม.ได้ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทั้งตำรวจและทหาร ส่งเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบให้คำแนะนำร้านต่างๆ และคุมเข้มผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดกิจการ แต่จะปรับปรุงเปิดให้บริการจำหน่ายเฉพาะอาหาร เพื่อให้สามารถเปิดกิจการได้ ทั้งนี้ สำนักงานเขตและชุดบูรณาการจะลงพื้นที่ออกตรวจให้คำแนะนำ ตักเตือนให้ปฏิบัติตามมาตรการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) คือมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ Covid Free Setting อย่างเข้มงวด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon