อย.แนะวิธีดูวันหมดอายุข้างบรรจุภัณฑ์อาหาร-เครื่องดื่ม

อย.แนะวิธีดูวันหมดอายุข้างบรรจุภัณฑ์อาหาร-เครื่องดื่ม

วันนี้ (5 ธันวาคม 2564) นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่โพสต์ “รู้หรือไม่ บนฉลากอาหาร BB/BBE ≠ EXP” บนสื่อออนไลน์ โดยคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อความที่ระบุบนฉลาก “ควรบริโภคก่อน” (BB/BBE) และ “หมดอายุ” (EXP) นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า “วันที่หมดอายุ” หรือ EXP/ EXD ย่อมาจาก Expiry Date /Expiration Date เป็นวันที่บ่งบอกถึงวันที่อาหารหมดอายุ เพราะหลังจากวันนั้นเป็นต้นไป อาหารจะเริ่มบูด หรือเน่าเสีย และไม่ปลอดภัยในการบริโภค ฉะนั้น จึงไม่ควรรับประทานอาหารนั้นหลังจากวันที่กำหนดบนฉลากว่าหมดอายุแล้ว

นพ.วิทิตกล่าวว่า ส่วนวันที่ควรบริโภคก่อน “Best before…” หรือ “Best before end…” (BB/BBE) เป็นวันที่บ่งบอกว่าอาหารนั้นยังคงมีคุณภาพและมีรสชาติที่ดีเหมือนเดิมจนถึงวันที่ระบุไว้ ซึ่งหลังจากวันที่กำหนด รสชาติและคุณภาพของอาหารจะเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องทำการศึกษาอายุการเก็บรักษาของอาหารที่ผลิต เนื่องจากมีหลายปัจจัยเกี่ยวข้อง ได้แก่ คุณลักษณะของอาหารชนิดนั้นๆ เช่น ปริมาณน้ำอิสระในอาหาร (Aw) และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) กระบวนการผลิต โดยเฉพาะอุณหภูมิและระยะเวลาในกระบวนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ชนิดและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษา

“หากจะบริโภคอาหารหลังจากวันที่ควรบริโภคก่อน ผู้บริโภคควรพิจารณาว่า อาหารดังกล่าว มีลักษณะ กลิ่น สี และรสชาติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ เช่น มีเส้นใยหรือจุดของเชื้อรา หรือมีลักษณะเป็นเมือก หากพบว่าอาหารนั้นมีลักษณะไม่พึงประสงค์ก็ไม่ควรบริโภค สำหรับอาหารที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น และต้องเก็บรักษาไว้ในที่เย็นตลอดเวลา เช่น นม และน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ ไม่ควรรับประทานหลังวันหมดอายุ
หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคขอให้ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. โทร 1556 หรืออีเมล์ : 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ปณ.1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือร้องเรียนผ่านไลน์/เฟซบุ๊ก: FDAthai หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ” นพ.วิทิตกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon