2 เดือน เขาใหญ่ ลาดตระเวนเชิงคุณภาพครอบคลุมพื้นที่ 56.49% ซื้ออุปกรณ์เดินป่าแจก สร้างกำลังใจ จนท.

2 เดือน เขาใหญ่ ลาดตระเวนเชิงคุณภาพครอบคลุมพื้นที่ 56.49% ซื้ออุปกรณ์เดินป่าแจก สร้างกำลังใจ จนท.

 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สรุปผลการปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ แค่ 2 เดือนสามารถลาดตระเวนครอบคลุมพื้นที่ได้แล้ว 56.49% พร้อมทั้งได้เพิ่มสวัสดิภาพ สวัสดิการให้เจ้าหน้าที่ โดยการจัดซื้อเครื่องแบบ รองเท้า สร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มเปี่ยม

 

วันที่ 7 ธันวาคม นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 24 หน่วย ฐานปฏิบัติการจำนวน 3 ฐาน และชุดลาดตระเวนส่วนกลาง จำนวน 4 ชุด เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ หรือ SMART Patrol ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ปรากฏว่า ตามที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ตั้งเป้าหมายที่จะลาดตระเวนพื้นที่ให้ครอบคลุมครบทั้ง 100% เนื้อที่ 1.35 ล้านไร่ ภายในปี พ.ศ.2565 แต่ปรากฏว่าเพียงแค่ 2 เดือน เจ้าหน้าที่สามารถลาดตระเวนป่าได้แล้ว 56.49% ซึ่งถือว่าเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในช่วง 2 เดือนแรก ที่ประมาณการไว้ที่ 18.6% ถือเป็นการปฏิบัติงานที่มีผลลัพธ์เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้มาก ดังนั้นในปีงบประมาณ 2565 เชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถลาดตระเวนพื้นที่ป่าได้ครอบคลุมครบ 100% เนื้อที่ 1.35 ล้านไร่ อย่างแน่นอน ซึ่งจะกลายเป็นมิติใหม่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่สามารถคุ้มครองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าได้อย่างเต็มขีดความสามารถ และมีประสิทธิภาพสูงสุด

นายอดิศักดิ์กล่าวว่า “ภายหลังจากที่ตนได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจลาดตระเวนป่าในพื้นที่ทุกตารางกิโลเมตร เพื่อเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายทุกจุดในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้มาก ทั้งนี้ น่าจะมีผลสืบเนื่องมาจากความตั้งใจ และกำลังใจที่ดีของเจ้าหน้าที่ทุกนาย ซึ่งตนได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานภายใต้องค์กร พร้อมทั้งได้ประสานเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทั้งหมด เพื่อเพิ่มสวัสดิภาพ สวัสดิการ ให้แก่เจ้าหน้าที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การจัดหาที่พักให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างทั่วถึง การจัดหาเครื่องแบบใหม่ รองเท้าใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ การซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการประจำหน่วยต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถที่ใช้งานได้ดีเป็นปกติ การจัดซื้ออุปกรณ์ GPS เป้ เปล อุปกรณ์อื่นๆ สำหรับการเดินป่าให้แก่เจ้าหน้าที่ และที่สำคัญที่สุดคือ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้ร่วมออกตรวจลาดตระเวนป่ากับเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกเดือน ถือเป็นหัวใจสำคัญที่สามารถสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

นายอดิศักดิ์ยังกล่าวอีกว่า “ได้นำข้อห่วงใยของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งท่านรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเปรียบเสมือนโซ่ข้อกลาง ที่เราจะต้องดูแลเขาให้แข็งแกร่งมากที่สุด ซึ่งตนได้นำข้อห่วงใยนี้แปลงผลสู่การปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากหากเจ้าหน้าที่มีขวัญกำลังใจที่ดีแล้ว พวกเขาก็จะปกป้องผืนป่าอย่างเต็มกำลังความสามารถ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีเนื้อที่ 1.35 ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ในปี พ.ศ.2548 ถือเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญลำดับต้นๆ ของประเทศไทย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon