ข่าวดี! สุชาติ เผยถกยูเออีต้องการแรงงานไทยกว่า 60,000 ตำแหน่ง ‘ภาคบริการ-สุขภาพ-ก่อสร้าง’

ข่าวดี! สุชาติ เผยถกยูเออีต้องการแรงงานไทยกว่า 60,000 ตำแหน่ง ในภาคบริการ สุขภาพ และก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับ ดร.อับดุลเราะฮมาน อับดุลมานนัน อัล อะวาร์(Dr.Abdulrahman Addulmannan Al Awar) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการจ้างงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ โดยมี นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ให้การต้อนรับและร่วมหารือข้อราชการ พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นางปลิดา ร่วมคำ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมด้วย ณ กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการจ้างงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลไทย โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ตนในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการจ้างงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ และขอขอบคุณทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ให้การดูแลแรงงานไทยเป็นอย่างดี ซึ่งการที่แรงงานไทยได้มีโอกาสมาทำงานที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะเป็นการช่วยพัฒนาทักษะฝีมือ และสร้างรายได้แก่แรงงานไทยและครอบครัว แรงงานไทยเป็นแรงงานที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยอมรับโดยเฉพาะสาขางานภาคธุรกิจ เช่น นวด/สปา พ่อครัว แม่ครัวไทย ฯลฯ ซึ่งยูเออีเองเป็นประเทศที่ต้องการแรงงานต่างชาติสูงในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะสาขาที่แรงงานไทยเป็นที่ยอมรับ จึงเห็นควรให้มีโครงการความร่วมมือและหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดส่งแรงงานไทยมาทำงานในยูเออี ในการกำหนดโควตานำเข้าแรงงานโดยเฉพาะในภาคธุรกิจบริการที่แรงงานไทยมีความสามารถและศักยภาพสูง เพื่อให้แรงงานไทยมีสัดส่วนในตลาดแรงงานยูเออีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาแรงงานลักลอบทำงานผิดกฎหมายได้อีกด้วย รวมถึง สานต่อการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข MOU การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในยูเออี ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาระหว่างกรมการจัดหางานและกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการจ้างงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นายสุชาติ กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการจ้างงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ให้โอกาสในการเข้าพบหารือข้อราชการในครั้งนี้ โดยประเด็นความร่วมมือที่ได้หารือกันในครั้งนี้จะนำไปขยายผลต่อภายหลังเดินทางกลับประเทศไทย ตลอดจนการเจรจาความร่วมมือในการรักษาตลาดแรงงานเดิมและขยายตลาดแรงงานใหม่ของแรงงานไทยที่จะไปทำงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวสารตลาดแรงงาน การพบปะนายจ้างสถานประกอบการเพื่อเจรจาหาตำแหน่งงานว่าง สนับสนุนให้นายจ้างมีการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและยูเออีโดยการนำเข้าแรงงานมาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การรับรองสัญญาจ้างสำหรับแรงงานไทยตามที่กรมการจัดหางาน(กกจ.)กำหนด และให้สิทธิประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน รวมทั้งการจัดทำระบบลงทะเบียนแก่แรงงานที่มาเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานภายหลัง เพื่อเป็นการให้การคุ้มครองและรักษาตลาดแรงงานไทย

“จากผลการเจรจาความร่วมมือในครั้งนี้ ทำให้ไทยและยูเออี บรรลุข้อตกลงในการเจรจาลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อเปิดรับแรงงานไทยเข้ามาทำงานในประเทศ UAE เพิ่มขึ้น โดย UAE มีความต้องการที่จะรับแรงงานไทยเข้ามาทำงานในหลายภาคอุตสาหกรรม และต้องการที่จะหารือภาคส่วนที่ต้องการรับแรงงาน เช่น ภาคบริการ ก่อสร้าง และด้านสุขภาพ กว่า 60,000 ตำแหน่ง รวมถึงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์การจัดหางาน และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานใน UAE โดยกระทรวงแรงงาน และกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการจ้างงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะเร่งรัดการหารือร่วมกัน เพื่อลงนามใน MOU การจัดส่งคนงานมาทำงานในประเทศ UAE โดยเร็วที่สุด ทั้งในรูปแบบรัฐจัดส่ง และบริษัทจัดหางานต่อไป” นายสุชาติ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon