‘กทม.’ ตรวจความเรียบร้อยงานเทศกาลปีใหม่ ‘เซ็นทรัลเวิลด์’

‘กทม.’ ตรวจความเรียบร้อยงานเทศกาลปีใหม่ ‘เซ็นทรัลเวิลด์’

เวลา 15.00 น. เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม  นายขจิต ชัชวานิชย์ ตรวจเยี่ยมการจัดงาน CTW Bangkok Countdown 2022 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้บริหารสำนักงานเขตปทุมวัน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้เป็นกรณีเฉพาะเพื่อเทศกาลปีใหม่ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ข้อ 2 กำหนดให้สถานที่จัดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลเป็นจำนวนมาก ให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดงาน จัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองเพื่อลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน โดยผู้จัดงานที่มีการรวมกลุ่มของคนตั้งแต่ 300 คน แต่ไม่เกิน 1,000 คน ต้องดำเนินการขออนุญาตต่อสำนักงานเขตพื้นที่ หากมีการรวมกลุ่มของคนมากกว่า 1,000 คน ต้องยื่นขออนุญาตต่อสำนักอนามัย ซึ่งในกรุงเทพมหานคร มีการจัดงาน Countdown ที่มีการรวมกลุ่มของคนมากกว่า 1,000 คน จำนวน 2 งาน ได้แก่ 1.เซ็นทรัลเวิลด์ รองรับผู้เข้าร่วมงาน 3,000 คน 2. ไอคอนสยาม รองรับผู้เข้าร่วมงาน 1,200 คน ซึ่งทั้ง 2 แห่ง ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับการจัดงานเทศกาลปีใหม่ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมทั้งทำการประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop COVID 2 Plus หรือ COVID Free Setting ก่อนการจัดงาน

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ได้ประสานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเขตพื้นที่ ในการตรวจสอบพื้นที่ในสถานที่จัดงานทั้ง 2 แห่ง เพื่อแนะนำผู้จัดงานให้จัดเตรียมสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ทั้งทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment) ด้านผู้ให้บริการ ได้แก่ ผู้จัดงาน/พนักงาน/นักแสดง/นักดนตรี (COVID Free Personnel) และด้านผู้เข้าร่วมงาน (COVID Free Customer) โดยผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องทำการลงทะเบียนก่อน เข้าร่วมงานเท่านั้น และต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด (อย่างน้อย 2 เข็ม) รวมทั้งมีผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง เป็นลบ จึงจะสามารถเข้าร่วมงานได้ โดยในการจัดงาน (วันที่ 31 ธันวาคม 2564 – 1 มกราคม 2565) กรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล สถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ สำนักอนามัย สำนักงานเขตพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการ ความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับการจัดงานเทศกาลปีใหม่ ทั้ง 2 งานหากพบการฝ่าฝืน กรุงเทพมหานครจะทำการออกคำสั่งยุติการจัดงานทันที

ทั้งนี้ เซ็นทรัลเวิลด์ ได้ปรับรูปแบบงาน “centralwOrld bangkOk cOuntdOwn 2022” แบบ 3D Virtual รับชมจากบ้านผ่านไลฟ์สดเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของทุกคน แต่ยังคงความเป็นแลนด์มาร์กเอ็นเตอร์เทนเมนท์เคาท์ดาวน์ ด้วยกิจกรรมมากมายถึงเที่ยงคืนวันที่ 31 ธ.ค. ภายใต้การคุมเข้มมาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+” ยกระดับขั้นสูงสุด เพื่อความมั่นใจ ปลอดภัยของทุกคน โดยวันที่ 31 ธ.ค. ตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป ผู้ที่ต้องการมาถ่ายรูปต้นคริสต์มาสและเที่ยวงานคริสต์มาสมาร์เก็ตในพื้นที่ลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า พร้อมแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน 2 เข็มขึ้นไป และหลักฐานการตรวจ ATK ที่ไม่พบเชื้อ “ไม่เกิน 48 ชั่วโมง” จากแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” หรือเอกสารการตรวจ ATK จากโรงพยาบาลหรือสถาบันที่มีใบอนุญาตและผ่านการรับรองอย่างถูกต้องจากกระทรวงสาธารณสุข โดยทางศูนย์การค้าได้จัดเตรียมจุดบริการตรวจ ATK บริเวณด้านหน้าลานสแควร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน “centralwOrld bangkOk cOuntdOwn 2022” ในวันนี้นั้น ทางเซ็นทรัลเวิลด์มีพื้นที่รองรับผู้ร่วมงานบริเวณหน้าศูนย์การค้าได้ประมาณ 3,000 คน แต่จะให้คนเข้าร่วมงานประมาณ 2,700 คนเท่านั้น ซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมงานจะต้องมีการตรวจ ATK ก่อนเข้าพื้นที่จัดงานทุกคน รวมถึงมีการปิดล้อมรอบพื้นที่จัดงานให้มีทางเข้างานเพียงทางเดียว โดยในช่วงเวลาประมาณ 16.00 – 17.00 น. จะมีการปิดพื้นที่ให้คนที่เข้ามาก่อนเริ่มงานออกจากพื้นที่ทั้งหมด และจะมีการทำความสะอาดพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับผู้ที่จะมาร่วมงานต่อไป ถือว่าการดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่รัฐบาลกำหนด พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือผู้ที่มาร่วมงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon