ผลประเมิน กม.ค้าประเวณี เห็นควรปรับแก้ให้ทันสมัย

นางจินตนา จันทร์บำรุง

ผลประเมิน กม.ค้าประเวณี เห็นควรปรับแก้ให้ทันสมัย

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามที่ สค. และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้รับฟังความคิดเห็นผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 ระหว่างวันที่ 6 กันยายนถึง 5 ตุลาคม 2564 เพื่อนำมากำหนดทิศทางว่ากฎหมายค้าประเวณีใหม่นั้น ผลปรากฏว่ามีประชาชนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเข้ามาประเมินทั้งสิ้น 1,588 คน ภาพรวมเสียงส่วนใหญ่เห็นสมควรให้แก้ไขกฎหมายในบางมาตรา ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ของสังคมในปัจจุบัน

อธิบดี สค. กล่าวอีกว่า อย่างในส่วนประชาชนพบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.39 เห็นควรทำให้การค้าประเวณีเป็นเรื่องถูกต้องตามกฎหมาย และจัดเก็บภาษีต่างๆ จากผู้ค้าประเวณี ส่วนร้อยละ 59.66 เห็นด้วยให้การค้าประเวณีอยู่ในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน มีสวัสดิภาพ แต่ทั้งนี้ การซื้อค้าประเวณีเด็ก ส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีความผิดทางอาญา ส่วนอายุเกิน 18 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 40.97 เห็นว่าไม่ควรได้รับการลงโทษ ส่วนอีกร้อยละ 30.44 เห็นว่าควรได้รับโทษทุกกรณี ขณะเดียวกันส่วนใหญ่ยังเห็นว่าควรมีอัตราโทษสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี เช่น นายหน้าจัดหาผู้อื่นมาค้าประเวณี เจ้าหน้าที่รัฐที่เรียกรับผลประโยชน์จากสถานบริการหรือผู้ค้าประเวณี

นอกจากนี้ ในส่วนการลงโทษผู้ค้าประเวณีนั้น ในส่วนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มองว่า ยังควรต้องได้รับโทษตามกฎหมายไม่ว่าจะค้าประเวณีในรูปแบบใด แต่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า ให้เอาผิดการค้าประเวณีโดยรบเร้าก่อความเดือดร้อนในที่สาธารณะ แต่การค้าประเวณีในสถานค้าประเวณีและการติดต่อโฆษณาเชิญชวน เพื่อการค้าประเวณีไม่ควรได้รับโทษ อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ สค.จะจัดรับฟังความคิดเห็นเชิงลึก หรือโฟกัสกรุ๊ปกับผู้เกี่ยวข้อง ก่อนเดินหน้ายกร่างกฎหมายใหม่ตามแนวทางและข้อเสนอการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

– ถอดบทเรียน ‘เซ็กซ์เวิร์กเกอร์’ วอนรัฐอย่า “ตีตราเพิ่มตราบาปถาวร”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon