อว.เปิดตัว 4 เสือ สร้างโมเดลใหม่ปฏิรูปหน่วยงาน นำร่อง สตูล

อว.เปิดตัว 4 เสือ สร้างโมเดลใหม่ปฏิรูปหน่วยงาน นำร่อง สตูล

“เอนก”เปิดตัว 4 เสือ อว. “สำนักปลัด – วช. – วศ. – ปส.” รวมพลังสร้างโมเดลใหม่ในการปฏิรูปหน่วยงานราชการ นำร่อง “สตูล” ร่วมพัฒนา “สตูลจีโอพาร์ค” อุทยานธรณีโลกแห่งแรกแห่งเดียวของประเทศไทย แหล่งรายได้สำคัญของจังหวัด

 

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผอ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ลงพื้นที่ “เปิดตัวสี่เสือกับเครือข่าย ณ สตูล” โดยเป็นครั้งแรกในการรวมพลังของ 4 หน่วยงานราชการของ อว. มาร่วมพัฒนา จ.สตูล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เปิดเผยว่า การเปิดตัว 4 เสือที่ จ.สตูล ถือเป็นครั้งแรกในการนำ 4 หน่วยงานราชการของ อว. ได้แก่ สำนักงานปลัด อว. – วช. – วศ. – ปส. มาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ จ.สตูล ซึ่งถือเป็นจังหวัดนำร่องในการนำ 4 เสือมาสร้างโมเดลใหม่ในการปฏิรูปหน่วยงานราชการให้คิดใหม่ ทำใหม่ ก้าวสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพาชาวสตูลทะยานสู่การเป็นอีกจังหวัดเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่ภาคใต้ โดยหลังจากนี้ ตนได้มอบหมายให้ปลัด อว. หารือในรายละเอียดกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และให้ดำเนินการทันที พร้อมกับบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวทั้งหมด

Advertisement

โดยเฉพาะการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา “สตูลจีโอพาร์ค” อุทยานธรณีโลกแห่งแรกแห่งเดียวของประเทศไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ อว. เพื่อให้เป็นความภาคภูมิใจของประเทศ และเป็นแหล่งรายได้สำคัญของจังหวัดและชุมชน

ด้าน ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อว. มี 3 ภารกิจหลัก คือ การสร้างคน สร้างองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรม ล่าสุดที่เพิ่มเติมเข้ามา คือ มิติของการพัฒนา เช่น โครงการ “อว.ส่วนหน้า” ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ อว. ประจำแต่ละจังหวัด ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกับทางจังหวัด โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนา เป็นหน่วยงานที่รับประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด เพื่อประสานงานกับ อว. และนำศักยภาพและสิ่งที่ อว. มีมาช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่

Advertisement

โดยยึดนโยบายของท่านรัฐมนตรีที่ให้เอาผลสำเร็จเป็นตัวตั้งและกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น โจทย์ในวันนี้ คือ สตูลจีโอพาร์ค ที่อว.จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากับทางจังหวัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายคือการสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศ และเป็นแหล่งรายได้ของคนในพื้นที่

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image