วราวุธ  ห่วงเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย ทำประกันภัยให้ 4,500 พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ

วราวุธ ห่วงเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย ทำประกันภัยให้ 4,500 พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ วงเงิน 1 แสนบาท

ห่วงเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย ทำประกันภัยให้ 4,500 พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ วงเงิน 1 แสนบาท  1 ปี สร้างขวัญกำลังใจ  เลขานุการ รมว.ทส.เผย วราวุธ  ทำทุกวิถีทางให้เจ้าหน้าที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า  ห่วง เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ ที่ได้ทำหน้าที่อย่างเสียสละ และอุทิศตน เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นมรดกมอบแก่คนรุ่นหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้กำลังทำหน้าที่ดับไฟป่า ซึ่งเป็นการทำงานที่หนักท่ามกลางความร้อน ความเหน็ดเหนื่อย และอันตรายมากมาย

แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีข่าวดีเนื่องจากได้รับการประสานจากนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทรัพยากรฯ ว่า กรมป่าไม้ ได้รับการประสานงานจากบริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) ว่ายินดีเสนอตัวที่จะสนับสนุนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั้งที่เป็นลูกจ้างทีโออาร์(TOR) และพนักงานราชการ ที่ปฎิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ไม่มีสวัสดิการทั่วประเทศ ประมาณ 4,500 คนด้วยการทำประกันชีวิตและประกันภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานป่าไม้ที่ยังขาดแคลนสวัสดิการในการสนับสนุนโดยกรมธรรม์ดังกล่าวมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

“กรมป่าไม้ มีพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศถึง 65 ล้านไร่ มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดและการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ รักษาป่า ควบคุมไฟป่า เกือบ 5 พันคนที่ต้องออกตรวจตรา ลาดตระเวนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลและอาจพักแรมในพื้นที่ป่าเป็นปกติวิสัย ในบางครั้งอาจประสบภัยอันตรายต่างๆ จากกลุ่มบุคคลผู้หวังประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ จนถึงขั้นบาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพหรือถึงแก่ชีวิตทำให้ครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังต้องได้รับความยากลำบากในการดำรงชีวิต ดังนั้น การมีกรมธรรม์ประกันภัยหรือประกันชีวิต ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นความมั่นคงในชีวิต” นายวราวุธ กล่าว

ธเนศพล ธนบุณยวัฒน์

ด้านนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส.กล่าวว่า นายวราวุธ เป็นรัฐมนตรีที่มีความเป็นห่วงเป็นใยในชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย ที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาป่า และพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และช่วยเติมเต็มสวัสดิการขั้นพื้นที่ฐานให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

โชคดีที่บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) ยินดีเสนอตัวเข้ามาช่วย สำหรับกรมธรรม์ที่ทำขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จำนวน 4,500 คน ผู้ได้รับประโยชน์คือทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย ได้รับคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี วงเงินเอาประกัน จำนวน 1 แสนบาท และค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง จำนวน 1 หมื่นบาท

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon