จิสด้า เผยภาพดาวเทียมชี้ ‘ตาก-ลำปาง-เชียงใหม่’ เสี่ยงเกิดไฟป่าสูง วันนี้-6 ก.พ.

จิสด้า เผยภาพดาวเทียมชี้ ตาก-ลำปาง-เชียงใหม่ เสี่ยงเกิดไฟป่าสูง วันนี้-6 ก.พ.

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า (GISTDA) เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS แสดงให้เห็น 17 จังหวัดภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า

โดยในช่วง 7 วันนี้ (31 ม.ค.-6 ก.พ.) มี 3 จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า ได้แก่ ตาก ลำปาง และ เชียงใหม่ ตามลำดับ ซึ่งทั้ง 3 จังหวัดนี้ล้วนมีตัวเลขคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเพิ่มขึ้น

ส่วนอีก 14 จังหวัดที่เหลือนั้นตัวเลขคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงยังใกล้เคียงกับสัปดาห์ก่อนหน้า ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ สาเหตุนั้นอาจเกิดจากการเผาในกิจกรรมการเกษตร หรือการเผาเพื่อหาของป่าจนทำให้เกิดการลุกลาม เป็นต้น

โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ปัญหาไฟป่าหมอกควันส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THOES-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ คาดการณ์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

โดย GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon