ดาวเทียมชี้ ‘ตาก เชียงใหม่ ลำปาง’ เสี่ยงสูงเกิดไฟป่า ช่วง 14-20 มี.ค.นี้

ดาวเทียมชี้ ‘ตาก เชียงใหม่ ลำปาง’ เสี่ยงสูงเกิดไฟป่า ช่วง 14-20 มี.ค.นี้

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า (GISTDA) เปิดเผยว่า จิสด้าได้เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS แสดงให้เห็น 17 จังหวัดภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า โดยในช่วง 7 วันนี้มี 3 จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่ามากที่สุดยังคงเป็น จ.ตาก เชียงใหม่ และลำปาง ตามลำดับ

โดยในสัปดาห์นี้ทั้ง 17 จังหวัดพื้นที่ภาคเหนือล้วนมีตัวเลขคาดการณ์เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.18 ของพื้นที่เสี่ยงสูงครั้งก่อน นำโดย จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และ จ.ตาก ส่วนพื้นที่เสี่ยงสูงเกิดไฟป่านั้นยังคงเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์เหมือนเช่นเคย รองลงมาคือพื้นที่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ สาเหตุอาจเกิดจากการเผาในกิจกรรมการเกษตร การเผาเพื่อหาของป่า หรือการเผาเพื่อล่าสัตว์ จนทำให้เกิดการลุกลาม เป็นต้น

ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ปัญหาไฟป่าหมอกควันส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THOES-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ คาดการณ์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon