สุชาติ ดึง 4 หน่วยงาน ยกระดับกำลังแรงงาน ป้อนบริการด้วยยานยนต์ไฟฟ้า

สุชาติ ดึง 4 หน่วยงาน ยกระดับกำลังแรงงาน ป้อนบริการด้วยยานยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่กระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ

นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญและมีนโยบายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน การส่งเสริมให้เกิดการใช้ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เพื่อทดแทนการใช้พลังงานจากน้ำมัน ปัจจุบันประเทศไทยมีความตื่นตัวและหันมาใช้ ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ดังนั้น การเตรียมความพร้อมให้แก่กำลังแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่เกี่ยวข้องจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องในด้านดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ

“การดำเนินโครงการและการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือของ 3 ภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา ระหว่าง กระทรวงแรงงาน บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด บริษัท อี สมาร์ททรานสปอร์ต จำกัด และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะเป็นความร่วมมือของหน่วยงานที่อยู่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มาทำงานร่วมกัน ประโยชน์จึงเกิดกับประชาชนอย่างเต็มที่ ช่วยส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน ลดปัญหาการว่างงานให้แก่นักศึกษาจบใหม่ ให้ได้รับโอกาสการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและมีความพร้อมเข้าสู่การทำงาน กลุ่มแรงงานที่อยู่ในระบบได้รับการพัฒนาทักษะ มีความรู้ความสามารถที่สูงขึ้น เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้ง ผู้ประกอบกิจการมีแรงงานที่มีคุณภาพ สุดท้ายคือประชาชนได้รับบริการอย่างมีคุณค่า” นายสุชาติ กล่าว

Advertisement

ด้านนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ บริษัท ไทยสมายล์ บัส จำกัด บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัท และเตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมให้แก่แรงงานใหม่ เพื่อบรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานขับรถโดยสารไฟฟ้า

“ซึ่งต่อจากนี้จะยกระดับให้เป็นกัปตัน และพนักงานต้อนรับบนรถโดยสารไฟฟ้า จะยกระดับให้เป็นบัสโฮสเตส เพื่อยกระดับตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับคุณค่าของงาน อาชีพ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ของการใช้รถเมล์ไฟฟ้า ซึ่งมีความต้องการกำลังแรงงานมากกว่า 7,000 คน ในระยะ 3 ปี” นายบุญชอบ กล่าว

นายบุญชอบ กล่าวว่า นอกจากนี้ ได้วางแผนจัดฝึกอบรมเพื่อบรรจุแรงงานใหม่เข้าทำงานในตำแหน่งอื่นๆ ด้วย วันนี้ การบูรณาการความร่วมมือของ 3 ภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของแรงงานตรงกับความต้องการและมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนตระหนักและเห็นความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ลดมลพิษ เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวว่า ความร่วมมือในวันนี้เป็นการส่งเสริมการมีงานทำด้วยการให้บริการจัดหางานด้วยระบบสารสนเทศของกรมการจัดหางาน (กกจ.) ในส่วนของ กพร. ได้พัฒนาหลักสูตรการอบรมฝีมือแรงงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในหลักสูตร มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถโดยสารไฟฟ้า และหลักสูตร มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับรถโดยสารไฟฟ้า เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานในด้านดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับตำแหน่งพนักงานขับรถโดยสารไฟฟ้า จะได้เรียนรู้การใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบควบคุมของรถโดยสารระบบไฟฟ้า กฎ ระเบียบ มารยาท บุคลิกภาพ โครงสร้างอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกของรถโดยสารไฟฟ้า รวมถึงมาตรการการปฏิบัติกรณีฉุกเฉินได้ ส่วนตำแหน่งพนักงานต้อนรับรถโดยสารไฟฟ้า จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ เทคนิคการให้บริการด้วยใจ การคิดเงิน ทักษะเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติ E Payment รวมถึงการดูแลความเรียบร้อยภายในรถขณะเดินทาง

“การดำเนินการดังกล่าว นอกจากจะทำให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการการันตีทักษะและความรู้ ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่แรงงานที่ทำงานในตำแหน่งดังกล่าว ช่วยเพิ่มโอกาสการมีงานทำและเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพ ในส่วนของนายจ้างจะรับทราบและมั่นใจได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะฝีมือตรงตามตำแหน่งงานที่ต้องการอีกด้วย” นายประทีป กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image