สส. เปิดค่ายเยาวชน ACE Youth Camp 2022 ผนึกกำลังพันธมิตร ขับเคลื่อนพลเมืองคาร์บอนต่ำ

สส. เปิดค่ายเยาวชน ACE Youth Camp 2022 ผนึกกำลังพันธมิตร ขับเคลื่อนพลเมืองคาร์บอนต่ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ร่วมกับ มูลนิธิโลกสีเขียว สวนนงนุชพัทยา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เปิดกิจกรรมค่ายเยาวชน ACE Youth Camp 2022 พัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถเยาวชนไทย ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการทส. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีทส. นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีสส. ร่วมงาน

นายวราวุธ กล่าวว่า มนุษย์เป็นตัวการหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนโลกของเรา ส่งผลต่อการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ เกิดการดูดซับและกักเก็บความร้อน ทำให้โลกของเราร้อนขึ้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การใช้เชื้อเพลิง การตัดไม้ทำลายป่า ต่างเป็นตัวเร่งให้เกิดภาวะโลกร้อนและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบรุนแรงอย่างหนักในปัจจุบัน ซึ่งไม่มีใครหลีกหนีจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงผลกระทบที่เป็นอันตรายนี้ได้

Advertisement

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดภัยแล้งที่บ่อยครั้ง และทวีความรุนแรงขึ้น พายุ คลื่นความร้อน ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ธารน้ำแข็งที่กำลังละลาย และอุณหภูมิในมหาสมุทรสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์และสิ่งมีชีวิตในทะเล ทำลายสถานที่อยู่อาศัย และสร้างความเสียหายต่อวิถีชีวิตและชุมชนของเรา กิจกรรมค่ายเยาวชน ACE Youth Camp 2022 ในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศของโลกหรือของประเทศไทย

รวมทั้งเป็นการเสริมศักยภาพ สร้างความพร้อมให้กับเยาวชนในการรุกรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเยาวชนเป็นอนาคตของโลก ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพเยาวชนเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เยาวชนมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาทักษะให้กับเยาวชน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นผู้นำของสังคม ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในอนาคต

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า กิจกรรมค่ายเยาวชน ACE Youth Camp 2022 เป็นกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเยาวชนไทย ที่มีต่อสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของเยาวชนไทยในการเป็นผู้นำเยาวชนเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดก๊าซเรือนกระจก และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันและพลังของเยาวชนในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม

โดย เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายครั้งนี้มีจำนวน 50 คน พิจารณาจากความสนใจและการมีส่วนร่วมในการอบรมออนไลน์ทั้ง 4 ครั้งดังกล่าว เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน ACE Youth Camp 2022 ในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในระหว่างวันนี้ 25-27 พฤษภาคม ณ สวนนงนุช พัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image