สส.ปลูกป่า-ปลูกรักษ์ รณรงค์สร้างพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน วันสิ่งแวดล้อมโลก

สส.ปลูกป่า-ปลูกรักษ์ รณรงค์สร้างพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน วันสิ่งแวดล้อมโลก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดกิจกรรมปลูกป่า ปลูกรักษ์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2565 โดยนายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดี สส. พร้อมด้วย นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดี สส. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกป่าชายเลนในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และล่องเรือชมวิถีชีวิตการประกอบอาชีพชาวประมงชายฝั่ง ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม เพื่อรณรงค์ร่วมกับนานาประเทศเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในการกระตุ้นให้สังคมเกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามประเด็นวันสิ่งแวดล้อมโลก Only One Earth : ปกป้องโลกวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของเรา

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า สืบเนื่องจากวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) ได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก คือ Only One Earth : ปกป้องโลกวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของเรา และในวาระดังกล่าว สส.ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 เพื่อรณรงค์ร่วมกับนานาประเทศเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ให้สังคมเกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันทำกิจกรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่สอดคล้องกับประเด็นหลักในการรณรงค์ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติและตามนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในประเทศ

Advertisement

สำหรับกิจกรรมปลูกป่า ปลูกรักษ์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 ในวันนี้ สส.จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและสร้างกระแสความตื่นตัวเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2565 ที่กำลังจะมาถึง โดยร่วมกันปลูกป่าชายเลนในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม

โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม อาสาพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จ.สมุทรสงคราม และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นเครือข่ายเยาวชนโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน สร้างพื้นที่สีเขียว ลดปัญหามลพิษ รวมถึงลดปัญหาภาวะโลกร้อน ฟื้นฟูระบบนิเวศในการช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก และสร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ ส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตอย่างยั่งยืน

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image