รมว.มท.เรียกประชุมสภา กทม.นัดแรก 6 มิ.ย.

รมว.มท.เรียกประชุมสภา กทม.นัดแรก 6 มิ.ย.

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขตเลือกตั้ง บัดนี้การเลือกตั้งได้เสร็จสิ้น และได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 45 เขตเลือกตั้งแล้วนั้น

จึงเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร เพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก ในวันที่ 6 มิถุนายน เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

Advertisement

วันเดียวกัน นางอุบลรัตน์ จิพยัคฆ์ เลขานุการสภา กทม. ได้ทำหนังสือเชิญ ส.ก.ทั้ง 45 คน เข้าประชุมสภา กทม.ครั้งแรก ระบุว่า ตามที่ กกต.ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ก. จำนวน 50 เขตเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 และได้ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ก. จำนวน 45 เขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ซึ่งสำนักงาน กกต.ประจำ กทม.ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลต.(กทม.) 0002/735 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 แจ้ง กทม.ทราบ พร้อมแจ้งว่าในส่วนของ ส.ก.คงเหลืออีก 5 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย เขตพญาไท เขตสายไหม เขตห้วยขวาง เขตดินแดง และเขตวังทองหลาง และตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กทม.พ.ศ.2528 มาตรา 30 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการ มท.จะต้องเรียกประชุมสภา กทม.เพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกนั้น

บัดนี้ รัฐมนตรีว่าการ มท.ได้มีคำสั่งเรียกประชุมสภา กทม.ครั้งแรก ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภา กทม. อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ดินแดง และในการนี้ กทม.ได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการ มท.เป็นผู้เปิดการประชุมสภา กทม.ครั้งแรก เพื่อเป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อเป็นเกียรติแก่สภา กทม.และ ส.ก.

สำหรับระเบียบวาระการประชุมสภา กทม.ครั้งแรก วาระที่ 1 รัฐมนตรีว่าการ มท.กล่าวเปิดการประชุม วาระที่ 2 เลขานุการสภา กทม.เชิญ ส.ก.ผู้ที่มีอายุสูงที่สุดทำหน้าที่ประธานชั่วคราว วาระที่ 3 ประธานชั่วคราวกล่าวนำปฏิญาณตน วาระที่ 4 เลือกประธานสภา กทม. วาระที่ 5 เลือกรองประธานสภา กทม. วาระที่ 6 กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 วาระที่ 7 เลือกตั้งกรรมการตรวจรายงานการประชุม และวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกำหนดการประชุมสภา กทม.ครั้งแรก นอกจากมีรัฐมนตรีว่าการ มท.และบรรดา ส.ก.ทั้ง 45 คนแล้ว ยังมีคณะผู้บริหาร กทม.ฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจำ ประกอบด้วย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. และรองผู้ว่าฯ กทม.ทั้ง 4 คน นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กทม. และรองปลัด กทม. เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image