สภา กทม.เข้มงบลอกท่อ จ่อทำราคากลางใช้ทุกเขต ย้ำจ้างราชทัณฑ์คุ้มกว่าจ้างเอกชน

สภา กทม.เข้มงบลอกท่อ จ่อทำราคากลางใช้ทุกเขต ย้ำจ้างราชทัณฑ์คุ้มกว่าจ้างเอกชน จี้ฝ่ายบริหารเด็ดขาดแก้รุกล้ำคลองลาดพร้าว

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม. ดินแดง นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สภากรุงเทพมหานคร ประชุมคณะกรรมการวิสามัญ โดยมีคณะกรรมการวิสามัญ และหน่วยงานเข้าชี้แจงงบประมาณ จำนวน 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานเขตทุ่งครุ จอมทอง บางนา ลาดพร้าว จตุจักร บางซื่อ หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม และเขตราษฎร์บูรณะ

ในช่วงเช้าที่ประชุมได้พิจารณางบประมาณในส่วนของสำนักงานเขตทุ่งครุ และสอบถามความคืบหน้าการจัดเก็บรายได้ของเขต ซึ่งพบว่า ภาษีทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ ภาษีที่ดินและปลูกสร้าง ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และภาษีน้ำมัน เขตสามารถจัดเก็บได้รวมกว่า 82.66% จากนั้นที่ประชุมได้สอบถามและตั้งข้อสังเกตในเรื่องการจัดเก็บภาษีไม่ครบ 100% สาเหตุมาจากบุคลากรของฝ่ายรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ เช่น การสำรวจ การคำนวณภาษี ซึ่งส่งผลต่อการติดตามการจัดเก็บภาษีของพื้นที่ และได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการฝึกอบรมวิชาชีพ ควรมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของประชาชน และตรงกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพอย่างแท้จริง

รวมถึงคณะกรรมการวิสามัญได้ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมรายการค่าน้ำมันที่สำนักงานเขตใช้จริงตั้งแต่ปี’61 เป็นต้นมา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมประมาณการงบประมาณที่หน่วยงานตั้งมา และให้งบประมาณที่ปรับลดสามารถนำไปใช้จ่ายในโครงการที่มีความจำเป็น และได้ตั้งข้อสังเกตให้สำนักงานเขตเคร่งครัดการดำเนินคดีกับผู้รุกล้ำคลองในพื้นที่เขตบางนา ข้อสังเกตเกี่ยวกับค่าจ้างของเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยที่ต่ำมาก ข้อสังเกตเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณด้านการศึกษา การดูแลเด็กพิเศษ และการให้ความสำคัญกับความต้องการของโรงเรียน ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กเป็นสำคัญ และข้อสังเกตเกี่ยวกับงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนประชาชนเพื่อชำระภาษีของสำนักงานเขตต่างๆ

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะคณะกรรมการวิสามัญ กล่าวว่า เดิม กทม.ใช้ระบบการจัดเก็บภาษีของหน่วยงานภายนอก ปัจจุบัน กทม.อยู่ระหว่างการจัดทำระบบภาษีเอง ซึ่งข้อมูลที่ถ่ายโอนจากระบบเดิมมาระบบใหม่ คาดว่าจะครบถ้วนในเดือนสิงหาคมนี้ อย่างไรก็ตาม บางสำนักงานเขตสามารถจัดทำระบบเองได้ทำให้สามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และภาษีน้ำมัน แต่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังจำเป็นต้องส่งหนังสือไปแจ้งเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เข้ามาชำระภาษี ทำให้กรุงเทพมหานครยังคงต้องใช้งบประมาณในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์แจ้งเจ้าของที่ดิน ส่งผลให้เขตมีค่าใช้จ่ายค่าจัดส่งไปรษณีย์มาก อย่างไรก็ตาม คาดว่าระบบการจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานครจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Advertisement

“สำหรับข้อสังเกตค่าน้ำมันของเขตนั้นขึ้นอยู่กับระยะทางที่วิ่ง รถแต่ละคันมีโควต้ากำหนดอยู่ แต่หากปริมาณเกินเขตสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยพร้อมจะนำประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากที่ประชุมของคณะกรรมการวิสามัญในทุกๆ ด้านไปปรับปรุงการทำงานของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพต่อไป” นายจักกพันธุ์กล่าว

นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะคณะกรรมการวิสามัญ กล่าวถึงข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญ กรณีราคาการจ้างลอกท่อระบายน้ำโดยเอกชนและกรมราชทัณฑ์ของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน ว่าการลอกท่อระบายน้ำของ กทม.มีราคามาตรฐานเดียวกัน โดยสำนักการระบายน้ำเป็นผู้กำหนดประมาณการราคาคำนวณจากขนาดท่อแต่ละขนาดเทียบกับดินเลนก้นท่อ และจัดทำตารางแสดงขนาดท่อ/ดินเลน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางให้สำนักงานเขตนำไปดำเนินการจัดจ้าง โดยการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างจะมีเจ้าหน้าที่คุมงานและกรรมการตรวจรับงานที่จะต้องเข้าไปพื้นที่จริงเพื่อตรวจสอบเนื้องานเทียบกับตารางราคาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการจ้างกรมราชทัณฑ์ลอกท่อระบายน้ำคุ้มค่ากว่าการจ้างเอกชน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้คณะกรรมการวิสามัญมีความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณอัตราราคาค่าลอกท่อระบายน้ำ จะได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำจัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงที่ประชุมในคราวต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้แสดงความเป็นห่วงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว เนื่องจากคลองลาดพร้าวมีส่วนสำคัญในการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน การระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่สำคัญ จึงขอให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาการรุกล้ำคลองลาดพร้าวให้เด็ดขาด เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนส่วนรวม

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image