กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล DMSc Award ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 ก.พ.

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล DMSc Award นำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 31

เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 31 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้หัวข้อ “Smart Medical Sciences : Health for Wealth วิทยาศาสตร์การแพทย์ชาญฉลาด เพื่อสุขภาพที่ดีและเศรษฐกิจมั่งคั่ง” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 มิ.ย.2566 ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid) ทั้งออนไลน์และออนไซต์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์งานวิชาการที่เป็นประโยชน์ นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

นพ.ศุภกิจ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาบรรยายโดยวิทยากรชาวไทยและต่างประเทศ การบรรยายพิเศษโดยผู้ที่ได้รับรางวัล เช่น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนระดับชาติ การนำเสนอผลงานทางวิชาการและประกวดผลงานวิชาการ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ นำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation  และประเภท Poster Presentation นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวดผลงานรางวัล DMSc Award จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดรางวัล DMSc Award และผู้สนใจนำเสนอผลงานวิชาการ ส่งผลงานและบทคัดย่อได้ ตั้งแต่ 15 ม.ค. ถึง 28 ก.พ.2566

ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจ บุคคลภายนอก เข้าร่วมประชุมแบบออนไซต์ รับเพียง 100 คน และเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM รับจำนวน 1000 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเปิดลงทะเบียนทาง  http://register.dmsc.moph.go.th/66/ ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2566 สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนสามารถชมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live เพจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ซึ่งเภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ สามารถเก็บสะสมคะแนนการศึกษาต่อเนื่องได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ www.dmsc.moph.go.th หรือติดต่อสอบถามโทร. 0 2951 0000, 0 2589 9850-7ต่อ 99187, 99051

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image