‘จักกพันธุ์’ รับลูกผู้ว่าฯ สั่งเขต ‘เก็บภาษี’ ให้ได้ตามเป้า ย่องตรวจ ‘ห้วยขวาง’ เล็งยุบรวมจุดค้าขาย

‘จักกพันธุ์’ ย่องตรวจ ‘ห้วยขวาง’ เช็กค่าฝุ่น-ตรวจโรงงานผลิตด้ายปัก-ส่องคัดแยกขยะ เตรียม ‘ยุบรวมจุดค้าขาย’ รับลูกผู้ว่าฯ สั่งเขต ‘เก็บภาษี’ ให้ได้ตามเป้า

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 19 มกราคม นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตห้วยขวาง โดยมี นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายไพฑูรย์ งามมุข ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตห้วยขวาง สำนักเทศกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

นายจักกพันธุ์เริ่มต้นที่บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัด โดยการติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ซึ่งบริษัท วีนัสเธร็ด ประกอบกิจการประเภทการผลิตด้ายปักและด้ายถัก เป็นสถานประกอบการที่มีการใช้หม้อไอน้ำ (Boiler) และการเผาไหม้ มีกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ จากการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ (Boiler) โดยการใช้น้ำมันเตา ทั้งนี้ เขตได้จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบและควบคุมสถานประกอบการที่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ประเภทสถานประกอบการ/โรงงาน 6 แห่ง ประเภทแพลนต์ปูน 16 แห่ง ประเภทสถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ 20 แห่ง ประเภทสถานที่ก่อสร้าง 9 แห่ง พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 กำชับสถานประกอบการในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมค่าฝุ่น PM2.5 ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Advertisement

 

จากนั้น นายจักกพันธุ์เดินทางไปสำรวจพื้นที่ทำการค้าจัดทำ Hawker Center บริเวณ MRT ห้วยขวาง ซึ่งเขตมีพื้นที่ทำการค้านอกจุดผ่อนผัน จำนวน 23 จุด มีผู้ค้ารวมทั้งสิ้น 225 ราย ทั้งนี้ นายจักกพันธุ์ได้มอบหมายให้เขตพิจารณาจัดหาพื้นที่ว่างที่มีความเหมาะสม เพื่อจัดทำ Hawker Center รวมถึงหาแนวทางผลักดันพื้นที่ทำการค้าที่มีผู้ค้าจำนวนน้อย โดยให้ยุบรวมเป็นจุดเดียวกันสำหรับ Hawker Center เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเน้นจุดที่มีความต้องการของผู้บริโภคและอยู่ใกล้กับพื้นที่ทำการค้าเดิม พร้อมทั้งบริหารจัดการด้านความสะอาด การดูแลทำความสะอาดพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบความสะอาดของสินค้าและอาหารที่จำหน่าย จุดล้างทำความสะอาดภาชนะ จุดคัดแยกขยะและกำจัดขยะรวม

ต่อมานายจักกพันธุ์เยี่ยมชมต้นแบบการคัดแยกขยะ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นโรงแรมตามมาตรฐานระดับโรงแรม 3 ดาว ให้บริการห้องพัก 266 ห้อง ห้องประชุม 4 ห้อง วิธีการคัดแยกขยะ ดังนี้

มีการตั้งวางถังรองรับมูลฝอยคัดแยกขยะ 9 จุด ประกอบด้วย ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะอันตราย และถังขยะเศษอาหาร (แยกเศษอาหารให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงสัตว์) การคัดแยกและรวบรวมขยะ พนักงานโรงแรมรวบรวมมาไว้ในห้องพักขยะ รอการจัดเก็บจากเจ้าหน้าที่เขต ได้แก่ ขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล พนักงานโรงแรมรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะ รอเจ้าที่หน้าที่เขต จัดเก็บ ขยะเศษอาหาร พนักงานโรงแรมรวบรวมไว้บริเวณจุดที่เกษตรกรเข้าจัดเก็บสะดวก ขยะอันตราย พนักงานโรงแรม รวบรวมและแจ้งเจ้าหน้าที่เขตจัดเก็บและส่งมอบให้สำนักสิ่งแวดล้อมนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ปริมาณขยะก่อนคัดแยกเฉลี่ยต่อวัน ขยะทั่วไป 375 กิโลกรัม ขยะรีไซเคิล 5 กิโลกรัม ขยะเศษอาหาร 0 กิโลกรัม ขยะติดเชื้อ 0.2 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 380.2 กิโลกรัม ปริมาณขยะหลังคัดแยกเฉลี่ยต่อวัน ขยะทั่วไป 200 กิโลกรัม ขยะรีไซเคิล 30 กิโลกรัม ขยะเศษอาหาร 150 กิโลกรัม ขยะติดเชื้อ 0.2 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 380.2 กิโลกรัม เขตจัดเก็บขยะ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ (จันทร์ พุธ และศุกร์)

จากนั้นนายจักกพันธุ์สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณถนนเทียมร่วมมิตร ในพื้นที่เขต มีที่ดิน 26,796 แปลง สำรวจแล้ว 25,258 แปลง คงเหลือ 1,538 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 28,381 แห่ง สำรวจแล้ว 26,951 แห่ง คงเหลือ 1,430 แห่ง ห้องชุด 58,662 ห้อง สำรวจแล้ว 58,594 ห้อง คงเหลือ 68 ห้อง สรุปผลการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งสิ้น 113,839 รายการ สำรวจแล้ว 110,803 รายการ คงเหลือ 3,036 รายการ อย่างไรก็ตามสภาพที่ดินในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากที่ดินว่างเปล่า โดยอาจจะมีสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องลงพื้นที่สำรวจสภาพพื้นที่จริง เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามความเป็นจริง ทั้งนี้ นายจักกพันธุ์ได้ให้คำแนะนำในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย การจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษี เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

อ่านข่าว : ‘ชัชชาติ’ จ่อยื่นแก้ กม. ‘เพิ่มอำนาจ กทม.’ หาช่องลุยเก็บเต็มเม็ด! เล็งเพิ่ม ‘ภาษีนักท่องเที่ยว – ก่อมลภาวะ’

‘ชัชชาติ’ ห้ามตุ๊กตุ๊ก-แท็กซี่จอดแช่ จัดรถรับ-ส่งฟรี ‘เที่ยวตรุษจีนเยาวราช’ ยัน ไม่ได้ห้ามเผากระดาษ ลดได้ก็ดี

ต่อมานายจักกพันธุ์ติดตามการคัดแยกขยะภายในอาคารสำนักงานเขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นอาคาร 6 ชั้น มีประชาชนเข้ามาติดต่อราชการเฉลี่ย 300-400 คนต่อวัน วิธีการคัดแยกขยะ โดยมีการตั้งวางถังขยะ 6 ชั้น แยกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

ถังขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน) ได้แก่ ขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ ย่อยสลายยาก แต่ไม่เป็นพิษ ถังขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) ได้แก่ กระดาษ กระป๋อง พลาสติก ถังขยะเศษอาหาร (สีเขียว) ได้แก่ ขยะเศษอาหาร เศษผักผลไม้ ถังขยะติดเชื้อ (สีแดง) ได้แก่ หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว หรือสิ่งของที่สัมผัสกับสารคัดหลั่ง พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของเขตฯ และประชาชนที่มาติดต่อราชการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับการคัดแยกและรวบรวมขยะ แม่บ้านที่รับจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต เป็นผู้ดำเนินการ ได้แก่ ขยะทั่วไป แม่บ้านจัดเก็บและรวบรวมไว้บริเวณจุดพักขยะฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ขยะรีไซเคิล แม่บ้านจัดเก็บและจำหน่ายเป็นรายได้ของตนเอง ขยะเศษอาหาร ฝ่ายรักษาความสะอาด จัดเก็บและส่งมอบให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงสัตว์ ขยะติดเชื้อ ฝ่ายรักษาความสะอาด จัดเก็บและรวบรวมให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด มารับไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ปริมาณขยะก่อนคัดแยกเฉลี่ยต่อวัน ขยะทั่วไป 400 กิโลกรัม ขยะรีไซเคิล 5 กิโลกรัม ขยะเศษอาหาร 0 กิโลกรัม ขยะติดเชื้อ 3 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 408 กิโลกรัม ปริมาณขยะหลังคัดแยกเฉลี่ยต่อวัน ขยะทั่วไป 360 กิโลกรัม ขยะรีไซเคิล 10 กิโลกรัม ขยะเศษอาหาร 5 กิโลกรัม ขยะติดเชื้อ 2 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 377 กิโลกรัม เขตจัดเก็บขยะทุกวัน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image