ชัชชาติ ขอบคุณ ไอซ์ ปมชุดลูกเสือ แต่กทม.ทำแล้วตั้งแต่เดือนมกรา สำเร็จเรียบร้อย

ชัชชาติ ขอบคุณ ไอซ์ ปมชุดลูกเสือ แต่ กทม.ทำแล้วตั้งแต่เดือนมกรา สำเร็จเรียบร้อย

เมื่อเวลา 15.45 น. วันที่ 20​ พฤษภาคม ที่ชุมชนประชาร่วมใจ 1 เขตจตุจักร นาย​ชัชชาติ​ สิทธิ​พันธุ์​ ผู้​ว่าราชการ​กรุงเทพ​มหานคร (กทม.)​ กล่าวถึงประเด็นนางสาวรักชนก ศรีนอก หรือไอซ์ ว่าที่ ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงผู้อำนวยการโรงเรียนในเขต 28 กรุงเทพมหานคร จอมทอง บางบอน หนองแขม ขอความร่วมมือให้พิจารณายกเว้นการแต่งชุดลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง

นาย​ชัชชาติ​กล่าวว่า เข้าใจว่า กทม.มีการดำเนินการอยู่แล้ว จะมอบหมายให้นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯกทม. ชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง

“เรื่องดังกล่าว กทม.พูดมานานแล้ว ส่วนตัวเนื้อหาประกาศ นายศานนท์เป็นผู้รับผิดชอบ เมื่อสักครู่ไลน์คุยกัน ว่ามีประกาศไปแล้ว ต้องขอขอบคุณท่าน ส.ส.ที่กรุณานึกถึงเรื่องนี้” นาย​ชัชชาติ​กล่าว

Advertisement

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กทม.โดยสำนักการศึกษา ได้จัดส่งบันทึกข้อความ เรื่องแนวทางการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ไปยังโรงเรียน ผู้อำนวยการเขตทุกเขต เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ระบุว่า

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2510 กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2529 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรวิชาพิเศษ และเครื่องแบบของเนตรนารี ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2520 และระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาดว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ได้กำหนดลักษณะเครื่องแบบการแต่งกายของแต่ละประเภทไว้แล้ว นั้นเพื่อให้การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงข้อบังคับ และระเบียบดังกล่าว รวมถึงหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0807/ว272 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ และยุวกาชาดของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดยในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถจัดหาเครื่องแบบได้ ให้ใช้เครื่องแบบนักเรียน ประดับเครื่องหมายของแต่ละประเภทสวมผ้าผูกคอและหมวกได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป ลงชื่อ นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ไอซ์ รักชนก ยื่นจ.ม.ขอ 30 โรงเรียนกรุงเทพฯ ‘ยกเว้น’ แต่งชุดลูกเสือ-เนตรนารี ลดค่าใช้จ่าย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image