รองผู้ว่าฯ ขอแรงเน้น 8 จุด ปลุกมาตรฐาน ร.ร.กทม. แง้มปี67 ‘เพิ่มอนุบาล3’ ผสานหลักสูตร ดึงดนตรีช่วย

รองผู้ว่าฯ ขอแรงครู- สถานศึกษา-ผู้ปกครอง เน้น 8 จุด พัฒนาโรงเรียนกทม. แง้มปี 67 ‘เพิ่มอนุบาล 3’ ผสมผสานหลักสูตรใหม่ ดึงดนตรีช่วยการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน KICK OFF “จุดเน้นด้านการศึกษา” BACK TO SCHOOL 2023 ซึ่งสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพื่อมอบนโยบายและประกาศจุดเน้นด้านการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยมี พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา นักวิชาการศึกษา และองค์กรภาคีเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร รวมประมาณ 700 คน เข้าร่วมงาน

นายศานนท์ รองผู้ว่าฯ กล่าวมอบนโยบายและประกาศจุดเน้นด้านการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2566 ว่า ปัญหาในการจัดการศึกษามีทั้งด้านของครูกับสถานศึกษา และนักเรียนกับผู้ปกครอง ต้องมีการเปิดเวทีพูดคุยเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมถึงการช่วยลดภาระให้กับผู้ปกครองโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับบุตรหลาน

Advertisement

สำหรับจุดเน้นด้านการศึกษาในปีการศึกษา 2566 มี 8 ข้อ ได้แก่ 1. สร้างมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย (Early Childhood Education) ถือเป็นหัวใจสำคัญในการปูพื้นฐานการศึกษาให้เด็ก 2. ลดภาระงานครู (Reducing Teacher Workload) เพื่อคืนครูให้นักเรียน ให้ทำงานเอกสารน้อยลงมีเวลาสอนเด็กนักเรียนได้เต็มที่ 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum and Instruction) พัฒนาทักษะความสามารถภาษาอังกฤษสื่อสารได้ในด้านบริบทที่หลากหลาย ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์(Critical Thinking) 4. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 5. สร้างแรงบันดาลใจเพื่อค้นหาตัวตน สู่การพัฒนาทักษะเฉพาะอาชีพ (Career Inspiration) 6. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ (Learning School) เช่น เปิดโรงเรียนในวันเสาร์ เปิดพื้นที่ทำกิจกรรมหลังเลิกเรียน 7. ส่งเสริมสิทธิเด็ก (Rights of the Child) และ 8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย (Safety School) เช่น ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน ทำห้องปลอดฝุ่น เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดอาจไม่ดีขึ้นได้ในปีหรือสองปีแต่ถ้าเราร่วมมือกันทุกอย่างจะดีขึ้นได้

ด้าน พญ.วันทนีย์ รองปลัดฯ กล่าวถึงนโยบายด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยว่า ปีการศึกษา 2567 กรุงเทพมหานครจะขยายการศึกษาระดับอนุบาล เป็นอนุบาล 1-3 จากเดิมมีเพียงอนุบาล 1 และ 2 รวมถึงการเตรียมเด็กก่อนอนุบาลอายุ 2-3 ขวบด้วย โดยเบื้องต้นแต่ละโรงเรียนจะมีการสำรวจความพร้อมของโรงเรียนตนเองก่อน แล้วจะมีการประเมินความพร้อมของโรงเรียนว่าโรงเรียนไหนสามารถดำเนินการได้บ้าง

Advertisement

“กรุงเทพมหานครจะพัฒนาให้เทียบกับมาตรฐานของประเทศให้ได้ ซึ่งทุกคนจะต้องช่วยกัน เพราะการศึกษาของเด็กจะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วย รวมถึงการดูแลเด็กปฐมวัยต้องได้รับการดูแลและพัฒนาเพื่อที่จะเข้าสู่การศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไป ซึ่งอาจเป็นผสมผสานหลักสูตรต่างๆ หรือใช้ดนตรีร่วมด้วย ทั้งนี้จะมีการตั้งทีมงานเพื่อเข้าไปพัฒนาหลักสูตรต่อไป” พญ.วันทนีย์กล่าว

ด้าน พล.อ.นิพัทธ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กล่าวถึงสิ่งที่พบเจอระหว่างการปฏิบัติงานด้านการศึกษากับผู้ร่วมงาน ว่า ในรอบเกือบ 1 ปีที่ผ่านมา จากการปฏิบัติหน้าที่พบว่ายังมีบางโรงเรียนที่ต้องปรับปรุงในบางเรื่อง เช่น ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมที่ดี นอกจากนี้ อยากให้ตั้งข้อสังเกตหรือดูว่าหนังสือหรือหลักสูตรอะไรที่ควรมีการเพิ่มเติม การใส่ใจดูแลเด็กนักเรียนในด้านต่างๆ ที่สามารถทำได้ถึงแม้เป็นเรื่องเล็กน้อย

“ที่ผ่านมาได้มีการประสานการทำงานกับผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ได้รับความร่วมมือด้วยดี ปัจจุบันระบบอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น การเรียนรู้หรือสื่อออนไลน์มีส่วนในชีวิตประจำวันมากขึ้น เช่น การประชุมเปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์มากขึ้น การเรียนรู้สามารถทำผ่านโซเชียลมีเดียได้มากขึ้น นอกจากนี้ อยากฝากเรื่องการบูลลี่ เพราะเป็นภัยเงียบที่ต้องระวัง ขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลเรื่องนี้ด้วย” พล.อ.นิพัทธ์กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image