ชัชชาติ ลั่น ‘PR แบบไม่ PR’ ขอสื่อสารตรงๆ ไม่ผักชีโรยหน้า ‘ช้าก็บอกช้า’ ไลฟ์ให้ จนท.ตื่นตัว

‘ชัชชาติ’ มองสวนทาง ‘PR แบบไม่ PR’ สัญจรสำนักประชาสัมพันธ์ ย้ำหัวใจการสื่อสาร ต้องตรงๆ ไม่ผักชีโรยหน้า ‘ช้าก็บอกช้า’ เผยไลฟ์ได้ 2 ทาง ประชาชนรู้-จนท.ตื่นตัว

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่เขตพระนคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วม “กิจกรรมผู้ว่าฯ สัญจร” สำนักงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่นำคณะผู้บริหารสัญจรไปยังหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามภาพรวมการทำงานตามนโยบายกรุงเทพมหานครและปัญหาอุปสรรคที่มี

นอกจากนี้ นายชัชชาติยังได้ร่วมกิจกรรม “กินข้าวกับผู้ว่าฯ” โดยให้บุคลากรของหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมสัญจรรับประทานอาหารร่วมกับผู้ว่าฯ แบบเป็นกันเอง

Advertisement

นายชัชชาติกล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานที่เป็นหัวใจสำคัญในการสื่อสาร ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและนำผลงานที่ทำมาเผยแพร่ให้ประชาชนทราบด้วย ที่ผ่านมาอาจจะมีจุดอ่อนเรื่องการสื่อสารบ้าง ประชาชนอาจจะยังไม่ค่อยเห็นว่าเราทำอะไรบ้างจึงต้องปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งหน่วยงานได้ปรับปรุงไปแล้วหลายอย่าง อาทิ การนำบุคลากร กทม. เทศกิจ พนักงานกวาด มาเป็นทูตการสื่อสาร กทม. (BMA PR Ambassador)

โดยหัวใจสำคัญของการสื่อสารปัจจุบัน 1.ต้องครอบคลุมประชาชนทุกส่วน 2.เนื้อหาต้องมีคุณภาพ กระชับ น่าสนใจ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ก็ทำสื่อที่สั้นลงในรูปแบบ TikTok เผยแพร่ได้อย่างน่าสนใจ 3.ต้องวัดผลได้ มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้ โดยต้องมีการสื่อสารกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ต้องวางแผนการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนรวมทั้งหาเครือข่าย เพื่อรับฟังและกระจายข่าว เพราะในอนาคตประชาชนอาจไม่เชื่อในเจ้าของ Brand เท่าใดนัก ส่วนใหญ่ประชาชนจะเชื่อกันเอง สิ่งที่จะมีประโยชน์มากที่สุด คือการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ต้องประชาสัมพันธ์ คือการทำให้ประชาชนรู้สึกเองว่าชีวิตดีขึ้น

การสื่อสารให้ประชาชนเห็นปัญหาต่างๆ เป็นเรื่องที่ไม่ต้องปิดบัง เพราะบางเรื่องก็ต้องมีการตำหนิ ซึ่งเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องมาผักชีโรยหน้า งานช้าก็ต้องบอกว่างานช้า มันจะทำให้ทุกคนตื่นตัวมากขึ้นนะ และเป็นการสื่อสาร 2 ทาง สื่อสารให้ประชาชนทราบ และสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วยว่าต้องกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การลงพื้นที่ไฟไหม้ที่กรุงเทพกรีฑา จะเห็นว่ามีทั้งรองปลัดฯ และผู้บริหารเขตในพื้นที่ นี่ก็เป็นตัวอย่างการสื่อสารที่ทำให้เห็นว่าเราให้ความสำคัญการแก้ปัญหาให้ประชาชน ซึ่งการ Live จะให้ผลใน 2 มิติ ทั้งทำให้ประชาชนเห็นและให้เจ้าหน้าที่เราเห็น

ทุกวันสำนักงานเขตมีเนื้องานอยู่แล้วว่าทำอะไรไปบ้าง มีทั้ง Before และ After แต่ละสำนักงานเขตก็มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารอยู่ โดยไม่ต้องระบุว่าต้องเป็น TikTok หรือ Facebook Live ก็แล้วแต่ความถนัด สิ่งสำคัญคืออย่างน้อยมีการสื่อสารว่าทำอะไรบ้างแล้ว มีการรับฟังความเห็นประชาชน ทั้งนี้ Traffy Fondue ก็เป็นการสื่อสารได้อีกอย่างหนึ่ง ผลจากการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างไรก็สื่อสารให้ประชาชนทราบได้รวดเร็ว” นายชัชชาติกล่าว

ทั้งนี้ ในที่ประชุมกิจกรรมผู้ว่าฯสัญจร นายอดิศักดิ์ ปานด่วน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รายงานภาพรวมการทำงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์ โครงสร้างหน่วยงาน ภารกิจของนักประชาสัมพันธ์และตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง กรอบอัตรากำลัง และการปรับเปลี่ยนการทำงานเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรุงเทพมหานคร รวมถึงการบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงาน

จากนั้น นายชัชชาติร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับบุคลากรของสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน ประกอบด้วย 1.นายสกณธ์ เกษมสุวรรณ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 2.นางสาวสุธาสินี พะยอมยงค์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 3.นางสาวปีวรา เกียรติทะนง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 4.นางสาวจันทร์ทิพย์ ปราบพินาศ พนักงานสถานที่ บ 2 (ลูกจ้างประจำ) และ 5.นายพิวา ลอยเมฆ พนักงานขับรถยนต์ ส 2 (ลูกจ้างประจำ) ซึ่งทั้ง 5 คนได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนของหน่วยงานให้ร่วมโต๊ะอาหารกลางวันกับผู้ว่าฯ กทม.

โดยระหว่างมื้ออาหาร นายชัชชาติได้พูดคุยกับพนักงาน มีการสอบถามเรื่องชีวิตส่วนตัว การทำงานและเรื่องทั่วไป อาทิ เส้นทางการเจริญเติบโตในตำแหน่งราชการ การเดินทาง ที่พักอาศัย ชีวิตครอบครัวปัญหาจากการทำงานโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แจ้งถึงปัญหาต่างๆ เช่น การมีห้องพักผ่อนสำหรับบุคลากรให้เพียงพอ การขาดแคลนบุคลากรของหน่วยงาน การจัดหาอุปกรณ์กีฬาเพื่อออกกำลังกายสำหรับบุคลากร การจัดแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีมและสร้างมิตรภาพระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ นายชัชชาติยังได้ให้กำลังใจในการทำงานและขอบคุณทุกคนสำหรับการตั้งใจทำงานเพื่อหน่วยงานและประชาชน

สำหรับเมนูอาหารวันนี้ ได้แก่ เกาเหลาเนื้อชื่อดังซอยประชาสงเคราะห์ 24 “เมนูผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ข้าวหมูแดงร้านดังสะพานพระราม 8 ไข่เจียวร้านข้าวแกงดังข้างศาลาว่าการ กทม. และผลไม้ ประกอบด้วย องุ่นและส้ม

อ่านข่าว :

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image